Region
Źródło: D
Źródło: D

Pamiętamy

2 kwietnia w wielu miastach naszego regionu wspominano siódmą rocznicę śmierci Jana Pawła II.

Siedlce

Uroczystości z udziałem władz samorządowych i powiatu, dyrekcji szkół, dzieci, młodzieży oraz mieszkańców Siedlec odbyły się na skwerze im. Jana Pawła II. Rozpoczęła je o 12.00 wspólna modlitwa Anioł Pański, której przewodniczył ks. kanonik Eugeniusz Filipiuk, proboszcz parafii katedralnej. Po jej zakończeniu nastąpiła część artystyczna przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II. Dzieci przedstawiły utwory poetyckie i muzyczne upamiętniające osobę Karola Wojtyły, jego miłość do drugiego człowieka, naukę zbliżającą do Boga, a także własną tęsknotę za nim.

Po wysłuchaniu części artystycznej dokonano złożenia wieńców i zapalenia zniczy pod pomnikiem Papieża Polaka. Nie zabrakło delegacji władz i szkół, m.in. posła Krzysztofa Tchórzewskiego, prezydenta Wojciecha Kudelskiego, jego zastępców Anny Sochackiej i Jarosława Głowackiego, przewodniczącego rady miasta Piotra Karasia, starosty Zygmunta Wielogórskiego.

Na zakończenie uroczystości rozbrzmiała ukochana pieśń Jana Pawła II „Barka”, której słowa zapadły głęboko w myślach i sercach osób przybyłych pod pomnik Papieża Polaka.

Biała Podlaska

Tutaj rocznicowe uroczystości również odbywały się pod pomnikiem Jana Pawła II – przy kościele św. Antoniego, a rozpoczęło je wystawienie posterunku honorowego oraz zbiórka pocztów sztandarowych i delegacji. Jak co roku na placu licznie zgromadzili się mieszkańcy miasta. Powitał ich prezydent Andrzej Czapski. W swym wystąpieniu podkreślił, jak ważną postacią był Jan Paweł II dla wszystkich Polaków oraz jak istotnym jest, by na zawsze pozostał w naszych sercach i pamięci. Do zgromadzonych przemówił również ks. prałat Mieczysław Lipniacki. Zaapelował on do młodzieży, by wczytywała się w słowa papieża i stosowała je w życiu. Na zakończenie poszczególne delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem. Uroczystości uświetnił występ zespołu wokalnego Brevis z Bialskiego Centrum Kultury, który wraz ze wszystkimi zgromadzonymi odśpiewał ulubioną pieśń Jana Pawła II – „Barkę”.

Łuków

Wieczorne uroczystości przed pomnikiem papieża zorganizowała parafia pw. Przemienienia Pańskiego. Mieszkańcy miasta spotkali się na wspólnej modlitwie i śpiewach, a poprowadził je ks. Franciszek Klebaniuk. Zapłonęły znicze, składano też kwiaty. Uroczystości zakończył Apel Jasnogórski i wspólne wykonanie „Barki”.

JUSTYNA PAULINA KOŁODZIEJCZUK

JAG