Diecezja
Źródło: XJO
Źródło: XJO

Parafia jak rodzina

„Czujemy się jedną wielką rodziną” - powiedział ks. Jerzy Cąkała, od ponad półtora roku proboszcz parafii w Kożuszkach, którą 8 marca odwiedził w ramach wizytacji pasterskiej bp Zbigniew Kiernikowski.

Parafia Kożuszki jest jedną z najmniejszych w naszej diecezji – liczy 290 osób. Jednak tętni życiem. Parafianie dbają zarówno o sprawy materialne (odnowienie dachu, elewacji zewnętrznej, ogrodzenia kościoła, remont plebanii – to prace ostatnich dwóch lat), jak i duchowe. 19 ministrantów i 12 dziewcząt w scholi dbają o piękno liturgii. W parafii działa także 7 kół Żywego Różańca.

W katechezie skierowanej do parafian przed Eucharystią pasterz diecezji poruszył problem wolnej woli człowieka oraz poznania dobra i zła, ale rozumianego w sensie biblijnym. Drzewo w ogrodzie rajskim, z którego spożyli owoc zakazany pierwsi rodzice, symbolizuje władzę określania dobra i zła. Człowiek współczesny sam sięga po ten owoc, odrzucając Boży sposób widzenia, Boże przykazania. Jednak sam stanowiąc prawo, jest nieszczęśliwy. Wybawił nas z tego nieszczęścia Chrystus, który zawisł na krzyżu, umarł dla za nas, umarł dla nas, umarł dla siebie, aby spełnić wolę Ojca.

W homilii biskup siedlecki podkreślił wielką ofiarę, jaką Bóg złożył, wydając Syna, aby nabyć nas, ludzi. Przeszkadza nam świadomość, że muszę mieć zawsze coś, coś osiągać. Lecz aby kochać prawdziwie, trzeba wyzbyć się świadomości, że muszę coś czynić, aby być kochanym. Bóg kocha mnie za nic. Jezus daje nam wzór, czując się kochanym przez Ojca i mówiąc prawdę ludziom. Dla nas to przesłanie oznacza, że jest Ktoś, kto się od ciebie nie odwróci. To przede wszystkim radosne przesłanie dla nas, którzy mamy poczucie swojej grzeszności. To jeden z najważniejszych owoców przygotowania do Świąt Paschalnych: dostrzeżenie, że Bóg dał swojego Syna za mnie, a On zostawił Sakrament Chrztu, który pokazuje mi, jak umierać dla siebie przed drugim człowiekiem. Mogę umierać dlatego, że mam świadomość, że jest Ktoś, kto mnie kocha.

Spotkanie z nauczycielami odbyło się na plebanii. Uczestniczyła w nim dyrektor szkoły Elżbieta Chodzińska i kilkoro nauczycieli. Nauczyciele zwrócili uwagę na trudną zewnętrznie sytuację w gminie w kwestii oświaty, związaną z likwidacją małych szkół. Dotknięto także sprawy nadmiernej pobłażliwości rodziców wobec dzieci i podkreślono konieczność systematycznej formacji oraz katechezy dorosłych.

Podczas spotkania z rodziną państwa Chodzińskich ks. biskup zwrócił uwagę na kształtowanie życia rodziny. Rodzice podkreślili zaangażowanie w codzienną liturgię jednego z synów oraz dobrą współpracę ks. proboszcza z rodzinami.

Spotkanie z Radą Parafialną ukazało problemy małej wspólnoty, która z całych sił stara się utrzymać kościół. To także problemy rolników, którzy stanowią przeważającą część wspólnoty parafialnej. Pomocą staje się program „Chrzest w życiu i misji Kościoła”, który jest przydatny również jako źródło odpowiedzi na pytania stawiane przez dzieci w rodzinach.

Podczas wizytacji ks. biskupowi towarzyszyli: miejscowy dziekan, ks. kanonik Józef Brzozowski, oraz ks. kanonik Tadeusz Karwowski. W minionym tygodniu biskup siedlecki odwiedził także dwie inne parafie: Huszcza i Kąkolewnica.

Fot: W programie wizytacji znalazło się spotkanie z rodziną państwa Chodzińskich.

ks. Jarosław Oponowicz