Diecezja
Źródło: XMCZ
Źródło: XMCZ

Parafia wspólnotą wiary

8 stycznia w domu biskupim przy ul. Cmentarnej odbyło się kolejne spotkanie biskupa siedleckiego z kapłanami odpowiedzialnymi za poszczególne wydziały kurii, moderatorami seminaryjnymi, jak również zaangażowanymi w działalność duszpasterską. Spotkania te mają na celu przygotowanie diecezji siedleckiej do świętowania Jubileuszu 200-lecia jej istnienia.

Podczas spotkań omawiane są również problemy duszpasterskie, które znajdą odzwierciedlenie w dokumentach Drugiego Synodu Diecezjalnego. Pragnieniem biskupa siedleckiego jest, aby w obecnym roku został ustalony wewnętrzny program prac komisji synodalnych. Natomiast oficjalne otwarcie Synodu planowane jest na rok 2012. Synod będzie miał przede wszystkim charakter pastoralny. Wzbudzanie świadomości, że parafia jako miejsce, gdzie gromadzą się wierni na słuchaniu Słowa Bożego, by przeżywać jedność i przebaczenie, to jedno z istotnych zadań, jakie – zdaniem pasterza diecezji siedleckiej – musi stać się owocem przygotowań do Synodu, a następnie ujawnić się w pracach synodalnych i wybrzmieć jako owoc Synodu. Parafia bowiem jest (chociaż czasem jeszcze za mało) wspólnotą wiary, ciałem Chrystusa, a nie pewną grupą osób, co prawda mieszkających na tym samym terenie, ale często pojmujących siebie na sposób bardzo indywidualistyczny i szukających zaspokojenia swoich zapotrzebowań religijnych, obrzędowych i pobożnościowych. Tylko we wspólnocie wiary, w której poszczególne osoby uczą się przeżywania wszystkiego w odniesieniu do Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, i w konsekwencji wspomagają się w przyjmowaniu codziennego krzyża, można widzieć i przeżywać prawdę Kościoła żyjącego Ewangelią Jezusa Chrystusa – podkreślał w czasie spotkania ksiądz biskup.

Podczas spotkań przygotowujących do jubileuszu diecezji poruszane są również kwestie dotyczące diecezjalnego prezbiterium, jak formacja kapłanów oraz formacja seminaryjna. Przeżywany rok kapłański stanowi bowiem okazję do pogłębienia jedności prezbiterów ze swoim biskupem, doświadczenia wspólnotowości Kościoła, ożywienia ducha bezinteresownej służby, otwarcia serca na nowe wyzwania ewangelizacyjne.

Aby kapłani mogli owocnie wypełniać powierzoną im misję, oprócz ich osobistego zaangażowania potrzebna jest także – od strony zewnętrznej – odpowiednia polityka personalna, która domaga się dobrego rozeznania w osobistych kwalifikacjach i zdolnościach prezbiterów. W tym celu z polecenia biskupa siedleckiego przygotowywany jest specjalny kwestionariusz dla prezbiterów. Będą oni stopniowo zapraszani do podania rozszerzonych informacji o sobie, o ukończonych kursach, duszpasterskim doświadczeniu, zainteresowaniach. Zgromadzone dane będą stanowić pomoc przy organizacji duszpasterstwa w diecezji.

W spotkaniu z księdzem biskupem udział wzięli: ks. prałat Henryk Hołoweńko, ks. prałat Jan Jaworski, ks. kanonik Piotr Sawczuk, ks. kanonik Krzysztof Baryga, ks. Marek Paluszkiewicz, ks. Tomasz Zadrożny, ks. Andrzej Oworuszko, ks. Wojciech Hackiewicz, ks. Jacek Sereda, ks. Paweł Siedlanowski, ks. Paweł Wiatrak, ks. Piotr Wojdat, ks. Piotr Pielak, ks. Jarosław Ruciński, ks. Mateusz Czubak, pani Dorota Franków. Kolejne spotkanie planowane jest 19 lutego o 19.00.

ks. Mateusz Czubak