Kultura
Źródło: RaSIL
Źródło: RaSIL

Pasjonaci z pogranicza

O gratce dla miłośników Herberta, rozprawach, sukcesach i wykładach na temat aparatu bezpieczeństwa... - czyli co nowego w RaSIL-u?
Na przekór aktualnym w Wielkim Poście odezwom o umartwianie czy z potrzeby zwrócenia uwagi na temat… fakt, że hasłem przewodnim 3. numeru kwartalnika kulturalnego „Kozirynek” konfraternia uczyniła alkohol! Stąd też „biesiadny” temat wykładu prof. Jana Tomkowskiego „Historia kuchni w czterech rozdziałach, pisana przez polskich literatów” oraz „krytyczna” prelekcja autorstwa Stanisława Szczęsnego z Instytutu Jana Pawła II w Warszawie. Wśród smaczków pisma znalazł się również przedruk nieznanego, a utrzymanego w „zakrapianym” klimacie, wiersza Z. Herberta, który światło dzienne ujrzał w ostatnim wydaniu „Wschodniego Rocznika Humanistycznego”.
A skoro o „Roczniku” mowa… Redaktorem 4. firmowanego przez Radzyński Ośrodek Inicjatyw Lokalnych tomu jest Artur Górak. – Książka liczy 496 stron i obfituje w 23 rozprawy i artykuły, materiały źródłowe, polemiki oraz recenzje z pogranicza historii, literatury i filozofii. Sensacją jest opublikowanie utworu „Do wuja Hertza” Herberta wraz z jego rękopisem – prezes RaSIL tłumaczy, że dokumenty te zostały odnalezione przez Zofię Hertz podczas porządkowania dokumentów autora „Pana Cogito” w Paryżu. – To prawdziwa gratka dla miłośników twórczości Herberta – podkreśla Korulczyk z sugestią, że celem publikacji jest przybliżanie badań nad dziejami wschodniej Polski, w tym obszarów związanych z polskim dziedzictwem kulturowym, obecnie znajdujących się poza granicami państwa. – „WRH” jest na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – wyjaśnia, dodając, iż wydawnictwa RaSIL cieszą się uznaniem w świecie polskiej nauki, a nabywać je można także drogą internetową (www.rasil@home.pl.)
21 lutego pod patronatem Stowarzyszenia w klasach maturalnych radzyńskiego liceum odbyła się lekcja historii. Omawiany przez Marcina Dąbrowskiego z lubelskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej „Aparat bezpieczeństwa w Polsce w latach 1944-1989” spotkał się z żywym zainteresowaniem młodzieży i są już plany kontynuowania tego typu edukacji. A co poza tym? – To, co dotąd! Przygotowujemy również publikację przewodnika turystycznego „Spacerkiem po Radzyniu” autorstwa pasjonata Roberta Mazurka. Oprócz działalności wydawniczej zamierzamy też organizować kolejne wystawy klubu „Klatka” i uczestniczyć w działaniach Klubu Kreatywnego. Marzec zaś przyniesie nam wielkie podsumowania… – kończy.


 3 PYTANIA
 
Józef Korulczyk, prezes Radzyńskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych
Publikowanie „Wschodniego Rocznika Humanistycznego” to nie jedyny obszar działalności Stowarzyszenia?
Cyklicznie wydajemy również „Radzyński Rocznik Humanistyczny” (właśnie ukazał się 5. tom), a ostatnio także kwartalnik „Kozirynek”. Oprócz tego opracowujemy książki z różnych dziedzin historii oraz wydawnictwa z sesji naukowych – w większości przypadków poświęconych sprawom rocznicowym. Ponadto wspieramy różnego rodzaju inicjatywy lokalne. Ostatnio w skład struktur funkcjonowania RaSIL wszedł Radzyński Klub Fotograficzny „Klatka”.
 
A w ślad za zaangażowaniem idą laury uznania…
Na lubelskim UMCS-ie podczas na zajęciach ze studentami analizowano „Inwentarz miasta Radzynia (…)”, a redakcja „Koziegorynku” przez lubelski oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich została uhonorowana tytułem „Niestrudzony dla Kultury”. W ostatnim czasie nagrodę rektora UMCS otrzymała książka Artura Góraka „Kancelaria Gubernatora i Rząd Guberialny Lubelski 1867- 1918”.
 
Jakie są najbliższe cele RaSIL-u?

Kontynuowanie tego, co dotąd. Planujemy wydanie przewodnika po naszym mieście, a na czerwiec – naukową sesję z okazji 540-lecia nadania praw miejskich Radzyniowi.

Agnieszka Warecka