Aktualności
Pasjonująca lekcja religii

Pasjonująca lekcja religii

Ogólnopolski Konkurs pn. Pasjonująca lekcja religii jest stworzony dla wszystkich pełnych pomysłów, aktywnych i kreatywnych nauczycieli religii, katechetów. Trwa jego druga edycja.

Wystarczy przygotować i przesłać na wskazany przez organizatora – Fundację Instytut Edukacja Pro Futuro – adres, autorski scenariusz zajęć i w ten sposób dać sobie szansę wygrania jednej z atrakcyjnych nagród. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 10 września.

Zbudowani sukcesem premierowej odsłony Konkursu, postanowiliśmy nadać naszej inicjatywie charakter cykliczny – mówi Łukasz Tafelski, z Fundacji Instytut Edukacja Pro Futuro. – W przekonaniu, co do słuszności powziętej decyzji, utwierdzają nas liczne, a docierające wprost ze środowiska katechetów, wyrazy wsparcia i sympatii dla naszej propozycji. A niewątpliwym świadectwem, unaoczniającym zapotrzebowanie, na temu podobne przedsięwzięcia, jest także protekcja zacnego grona patronów z Jego Ekscelencją Księdzem Biskupem Wojciechem Osialem, przewodniczącym Komisji Wychowania Konferencji Episkopatu Polski na czele – dodaje, zdradzając motywacje dla kontynuowania zainicjowanej w ubiegłym roku idei.

Konkurs został ustanowiony w celu – zainspirowania nauczycieli religii/katechetów do podejmowania trudu przygotowywania autorskich scenariuszy zajęć lekcji religii, pozyskania materiałów do publikacji zawierającej scenariusze dla uczniów wszystkich typów szkół, jak też wyłonienia najciekawszych i najbardziej angażujących pomysłów (scenariuszy) na przeprowadzenie 45-minutowych lekcji religii, dedykowanych dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie, jest stworzenie scenariusza 45-minutowych zajęć lekcyjnych, przygotowanego zgodnie z określonymi w regulaminie Konkursu wytycznymi, a następnie przesłanie go wraz innymi wymaganymi przez organizatora dokumentami – w nieprzekraczalnym terminie 10 września na adres religia@edukacjaidialog.pl. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę prac konkursowych.

Konkurs skierowany jest przede wszystkim do nauczycieli religii/katechetów, ale jest też otwarty dla osób związanych z instytucjami oświatowymi, instytucjami kultury oraz organizacjami, które w swojej działalności zajmują się oświatą oraz kulturą, zlokalizowanymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Szczegółowe informacje na stronie: pasjonujacalekcjareligii.pl.

LI