Aktualności
Patriotyczne śpiewanie

Patriotyczne śpiewanie

Gminne Centrum Kultury z siedzibą w Kobylanach zaprasza mieszkańców gminy do udziału w konkursie piosenki patriotycznej. Impreza odbędzie się 11 listopada w świetlicy wiejskiej w Koroszczynie.

Zgłoszenia uczestników przyjmowane są do 3 listopada w biurze Gminnego Centrum Kultury, pl. R. Kaczorowskiego 1, 21-540 Małaszewicze, pok. 14. Zgłoszenia na specjalnym formularzu (do pobrania ze strony www. gck.gminaterespol.pl) można wysłać również za pośrednictwem poczty elektronicznej: biurogck@gminaterespol.pl. Zadaniem uczestników jest przygotowanie i wykonie jednej piosenki o charakterze patriotycznym w języku polskim z podkładem muzycznym lub a’cappella. Czas występu nie może przekraczać 5 min. Szczegółowe informacje i regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej GCK lub pod numerem tel. 83-411-20-63.
 

MLS