Rozmaitości
Źródło: ARCHIWUM
Źródło: ARCHIWUM

Patriotyczny rajd: Śladami niepodległości

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych po raz szósty organizuje patriotyczny rajd „Śladami niepodległości” po wschodnich rubieżach Polski.

Rajd odbędzie się w dniach 7-23 czerwca. - Program 16-dniowej wyprawy obejmuje odwiedzenie miejsc, pomników i cmentarzy upamiętniających wysiłek wcześniejszych pokoleń w walkach o niepodległość naszej ojczyzny - informuje Janusz Olewiński, przewodniczący zarządu OSIiR. W planach - co podkreśla - mają także wypoczynek i rekreację, a inicjatywa jest tym cenniejsza, że większość z tych osób po raz pierwszy będzie miała możliwość pobytu w tej części naszego kraju. W Siedlcach, miejscu rozpoczęcia rajdu, jego uczestnicy zwiedzą miejskie zabytki i Muzeum Diecezjalne. Na trasie wycieczki są również m.in.: Mordy, Łosice, nadbużańskie Serpelice i Mierzwice, Janów Podlaski z zamkiem i parkiem biskupów łuckich oraz słynną stadniną koni, ale też małe miejscowości świadczące o wyjątkowości tego zakątka Polski, jak: Wygoda, Zaborek, Borsuki, Zaczopki czy - uświęcony męczeństwem unitów podlaskich - Pratulin.

W programie jest także rejs po Bugu do Mielnika, zwiedzenie sanktuariów maryjnych i wizyta na Grabarce. Łączna trasa rajdu to aż 1085 km.

Uatrakcyjnieniem podróży po wschodnich terenach Polski będzie spotkanie działaczy antykomunistycznych z młodzieżą licealną i biskupem drohiczyńskim Piotrem Sawczukiem. Z kolei na 13 czerwca planowane jest spotkanie uczestników rajdu z premierem Mateuszem Morawieckim i szefem Urzędu Kombatantów Janem Kasprzykiem w Serpelicach.

Uczestnikami wyprawy są działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych – przedstawiciele rejonów: siedleckiego, warszawskiego, białostockiego, gdańskiego, katowickiego, krakowskiego, poznańskiego i szczecińskiego itd. – Są to reprezentanci drugiego pokolenia, które w minionym stuleciu wywalczyło wolność Polski i wolność ta trwa najdłużej od czasów rozbiorów – podkreśla J. Olewiński.

Rajd jest realizowany dzięki sfinansowaniu go w przeważającej części ze środków Fundacji PZU będącej partnerem przedsięwzięcia. Promocję medialną wsparł Mazowiecki Urząd Marszałkowski ze swoich środków.

Patronat medialny nad inicjatywą objęli: „Echo Katolickie”, „Nasz Dziennik”, TV Trwam, Katolickie Radio Podlasie i TVP3.

AW