Diecezja
J. MAZUREK
J. MAZUREK

Patron, który zobowiązuje

Kiedy myślimy dziś o przekazie wiary młodemu pokoleniu, to nie może mu zabraknąć świadectwa rodziców, rodziny i wspólnoty Kościoła, do którego należy, i szkoły

- podkreślił 5 czerwca podczas I Zjazdu Diecezjalnej Rodziny Szkół im. bł. kard. Stefana Wyszyńskiego bp Kazimierz Gurda. Gospodarzem wydarzenia była Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Siedlcach, która tego dnia obchodziła Dzień Patrona, a także świętowała 20-lecie nadania imienia i pięciolecie nadania sztandaru. Wydarzenie zainaugurowała Msza św. w kościele Bożego Ciała w Siedlcach.

Wzięli w niej udział: delegacje szkół z terenu diecezji siedleckiej noszących imię bł. kard. S. Wyszyńskiego, przedstawiciele władz samorządowych i siedleckiej kurii, m.in. kanclerz ks. kan. Jan Babik oraz dyrektor wydziału nauczania katechetycznego ks. kan. dr Paweł Kindracki.

 

Kochał Boga, człowieka i ojczyznę

Eucharystii przewodniczył bp K. Gurda. W homilii pasterz Kościoła siedleckiego przypomniał, jak ważną osobą w historii Kościoła i narodu był Prymas Tysiąclecia. – Z miłości do Chrystusa, Kościoła i ojczyzny gotów był cierpieć i ponieść śmierć – podkreślił biskup. Następnie, odnosząc się do dzieciństwa S. Wyszyńskiego, zauważył, jak istotne są początkowe lata życia każdego człowieka. – To wówczas, dzięki osobom, które spotyka, i środowisku, w jakim żyje, kształtuje się jego relacja do Boga. Kiedy myślimy dziś o przekazie wiary młodemu pokoleniu, to nie może mu zabraknąć świadectwa rodziców, rodziny i wspólnoty Kościoła, do którego należy. Do tych dwóch wspólnot w miarę upływu lat dołącza wspólnota szkoły – wskazywał bp Gurda. – Wierzący rodzice mają ogromne, może czasem przesadne, zaufanie do szkoły, jeśli chodzi o wychowanie religijne, przekaz wiary i wartości ewangelicznych. Wydaje im się, że nauczyciele, wychowawcy, katecheci zastąpią ich, niejako wyręczą w wychowaniu dzieci. Jest to przekonanie niesłuszne, błędne. Wasza szkoła i placówki należące do rodziny szkół mających za patrona bł. kard. Wyszyńskiego starają się, by dzieciom i młodzieży pokazać go jako osobę blisko Boga, kochającą drugiego człowieka, ojczyznę. Pokazują jako kogoś, kogo należy naśladować. Jednak nie zawsze i nie w każdej szkole tak jest – stwierdził, dziękując dyrektorom, wychowawcom, nauczycielom, katechetom za przybliżanie osoby kard. Wyszyńskiego i wartości, jakimi żył.

– Wasz patron nie zatrzymuje jednak nikogo na sobie samym. On wskazuje na Chrystusa, dzięki któremu budował swoje człowieczeństwo. W wychowaniu chrześcijańskim najważniejszy jest Chrystus. To dzięki Niemu każdy może odnaleźć odpowiedź na najbardziej istotne pytania, jakie pojawiają się w jego sercu. W Jezusie dziecko młodsze i starsze odkrywa, że jest chciane i kochane przez Boga – akcentował hierarcha.

 

Słowa zawsze aktualne

Dalsza część uroczystości odbyła się w SP nr 8, gdzie gości powitał dyrektor szkoły dr Karol Wnorowski, a następnie przybliżył, jak placówka na co dzień realizuje przesłanie Prymasa Tysiąclecia. – 2 czerwca 2004 r. ówczesnemu Publicznemu Gimnazjum nr 4 nadano imię sługi Bożego kard. S. Wyszyńskiego. Taki patron zobowiązuje zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Znajdujące się nad płaskorzeźbą słowa prymasa „Człowiek rozwija się i doskonali nie przez unikanie obowiązków, lecz przez ich wypełnianie” są zawsze aktualne, a przesłanie to stało się misją szkoły – podkreślił K. Wnorowski, dodając, iż kadra pedagogiczna siedleckiej „Ósemki” stara się, by jej uczniowie służyli ojczyźnie na miarę swoich możliwości, m.in. dobrą nauką i zaangażowaniem w życie placówki i miasta. Na koniec przemówienia dyrektor SP nr 8 przypomniał zmarłych niedawno emerytowanego wicedyrektora szkoły Grzegorza Rostka oraz nauczyciela plastyki i artystę Piotra Kozaka, których pamięć uczczono minutą ciszy.

 

Jak w rodzinie

Reprezentujący prezydenta Siedlec Tomasza Hapunowicza wiceprzewodniczący rady miasta Henryk Niedziółka zaznaczył, że SP nr 8 to wyjątkowa szkoła. – Nie jest tylko zwykłą instytucją, ale jedną wielką rodziną. Uczy nie tylko wiedzy, ale również tego, jak żyć i postępować – stwierdził.

Z okazji święta szkoły życzenia jej społeczności złożyła przewodnicząca rady powołanej 27 kwietnia 2023 r. Diecezjalnej Rodziny Szkół bł. kard. Stefana Wyszyńskiego. – Niech kolejna lata przynoszą sukcesy, a praca i nauka dają wiele satysfakcji i inspirują do podejmowania mądrych, dobrych i ambitnych pomysłów. Niech bł. kard. S. Wyszyński codziennie motywuje do tworzenia pięknej i nowoczesnej szkoły – mówiła Ewa Rutkowska, dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Siemieniu.

W szkolnych uroczystościach udział wzięli także: proboszcz parafii Bożego Ciała ks. kan. Andrzej Popławski, wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Iwona Czarcińska, przedstawicielka Instytutu Prymasowskiego Michalina Jankowska, dyrektorzy placówek należących do Diecezjalnej Rodziny Szkół Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, emerytowani pracownicy SP nr 8 – wieloletni dyrektor Janusz Dudewicz i wicedyrektorzy Danuta Makuła i Maria Paczuska, a także społeczność szkolna i rodzice.

Wydarzenie uświetniły występy Orkiestry Wojskową w Siedlcach pod batutą por. Pawła Krefta, chóru szkolnego Canzona pod dyrekcją Dariusza Różańskiego, a także działających w SP nr 8 zespołów Frajda Mini, Frajda Kids i Ludowa Ósemka.

 

O prymasie wiedzą wszystko

Na koniec ogłoszono wyniki III Diecezjalnego Konkursu o bł. Kardynale Stefanie Wyszyńskim. W kategorii plastycznej laureatami zostali: Nela Zabłocka (SP w Świdrach), Maja Kokoszkiewicz (SP w Krzewicy), Amelia Całka (SP w Gocławiu), Hanna Pastor (SP nr w Siedlcach). Natomiast w konkursie wiedzy pierwsze miejsce zajął Jan Dyńka (SP nr 8), drugie Miłosz Kowalczyk (SP w Głoskowie), a trzecie Alicja Garnek (SP w Gończycach). Dyplomy i nagrody dla uczestnikom wręczyli bp K. Gurda i dyrektor K. Wnorowski.

DY