Diecezja
Źródło: TK
Źródło: TK

Patron wartości najcenniejszych

Jak iść przez życie drogą Maksymiliana Kolbego? Odpowiedzi na to pytanie każdego roku poszukują mieszkańcy Bazanowa, wpatrując się w postać swego patrona. Tym razem o fenomenie świętości męczennika z Auschwitz mówił zgromadzonym ks. Jacek Sereda.

Dzień narodzin dla nieba Maksymiliana Marii Kolbego jest dla parafii w Bazanowie ważnym wydarzeniem. Na tę okoliczność wspólnota od wielu lat obchodzi uroczystości odpustowe. W tym roku po raz pierwszy wierni mogli zgromadzić się przy relikwiach męczennika.

Świątecznej Mszy św. odpustowej przewodniczył zaproszony przez proboszcza ks. dr Jacek Sereda. W kierowanej do parafian homilii wielokrotnie odnosił się do postaci św. Maksymiliana. Przypominając historię jego życia, kapłan skupił się na chwili, w której o. Kolbe zdecydował się oddać życie za drugiego człowieka. – Gdy dziś każdy próbuje czerpać dla siebie, św. Maksymilian uczy postawy otwarcia się i tracenia, by bronić tego, co najcenniejsze – mówił, wskazując na relikwiarz ks. J. Sereda. Opierając się na przykładzie męczennika, kaznodzieja wezwał wiernych, by nieustannie weryfikowali swoje postępowanie. – Życie nie polega na tym, aby było lekko; czasem trzeba poczuć pot. Największym męstwem chrześcijanina jest bowiem to, by nie poddać się grzechowi – przekonywał kapłan.

Dla ciała i ducha

Mając w pamięci wypowiedziane w kazaniu słowa, po zakończeniu nabożeństwa parafianie modlili się, dziękując za patrona. Adorowali też Najświętszy Sakrament, prosząc o potrzebne łaski. Elementem wieńczącym uroczystości była procesja wokół kościoła. Wzięli w niej aktywny udział druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej i panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Bazanowa i Brusowa, niosąc chorągwie i figurę Matki Bożej. Wielu oddało cześć patronowi, całując jego relikwie.

O parafialnym odpuście przypominało również otoczenie kościoła. Ustawione wzdłuż ulic stragany mieniły się różnobarwnymi bibelotami i słodyczami. W powietrze unosiły się balony. Natomiast w trosce o zdrowie i tężyznę fizyczną, na popołudnie zaplanowano zawody sportowe na boisku przy miejscowej szkole.

Nowy gospodarz

Tegoroczne obchody patronalnego święta były wyjątkowe pod jeszcze jednym względem. Mieszkańcy Bazanowa po raz pierwszy przeżywali je w obecności nowego proboszcza. Przed dwoma tygodniami został nim ks. Witold Semeniuk. Kanonicznego wprowadzenia gospodarza dokonał 7 sierpnia dziekan dekanatu ryckiego ks. kan. Krzysztof Czyrka. – Bądź dla parafian pomocnikiem i doradcą na ich drodze życiowej. Otwieraj tę świątynię wszystkim, którzy szukają Boga. Niech stanie się ona centrum życia parafialnego – mówił dziekan rycki, wręczając klucze do kościoła.

Przywitaniu wstępującego na urząd proboszcza towarzyszyły życzenia. Z miłym słowem zwracali się przedstawiciele rady parafialnej, młodzież i ministranci. Wszyscy życzyli swemu duszpasterzowi błogosławieństwa Bożego i opieki św. Maksymiliana.

Tomasz Kępka