Diecezja
Źródło: XMCZ
Źródło: XMCZ

Patrzeć integralnie

We wtorek, 1 grudnia biskup siedlecki Zbigniew Kiernikowski rozpoczął cykl katechez na Akademii Podlaskiej poświęconych zagadnieniom z zakresu antropologii biblijnej.

Przed rozpoczęciem katechezy księdza biskupa powitała prorektor uczelni, prof. nzw. dr hab. Tamara Zacharuk. Zwróciła uwagę na konieczność integralnego spojrzenia na człowieka. Takie całościowe spojrzenie na człowieka jest szczególnie ważne dla studentów Instytutu Pedagogiki na Wydziale Humanistycznym AP, którzy po ukończeniu studiów będą wychowywać młode pokolenia Polaków, służąc im zdobytą wiedzą i osobistym doświadczeniem.

W pierwszej katechezie bp Kiernikowski w przystępny sposób wyjaśnił studentom, co to znaczy być człowiekiem w zamyśle Pana Boga. Analizując dwa pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju, ukazał biblijną koncepcję człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Boga, jego powołanie do życia w relacji z drugim oraz zdolność do proegzystencji. Człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boga jest człowiekiem, gdy trwa w jedności z drugim. Jeżeli ktoś żyje sam dla siebie, nie będzie w pełni obrazem Boga. Człowiek od chwili stworzenia wyraża siebie jako mężczyzna i kobieta. „Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem (Rdz 2,24). Kiedy Adam zbudzony z głębokiego snu ujrzał Ewę, powiedział w zachwycie: „Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała!” (Rdz 2,33). Przez to wyznanie Adam godzi się na to, że będzie przy nim ktoś, dla kogo nieustannie będzie tracił życie. Otrzymał więc od Boga taką pomoc, która pozwalała mu być nie tylko człowiekiem-Adamem, ale dzięki której mógł stawać się obrazem Boga, czyli człowiekiem zdolnym tracić siebie, by żyć w relacji do drugiego i z drugim. – Dopóki człowiek nie stanie się Adamem z otwartym bokiem na wzór Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, będzie się męczył sam ze sobą i będzie miał trudności w budowaniu relacji z innymi ludźmi. To jest też problem pedagogiczny – mówił pasterz diecezji siedleckiej. Pedagogika to nic innego, jak wprowadzanie innych w życie. Jeżeli sami tego nie doświadczyliśmy, nie będziemy wiedzieli, kim jest człowiek i jak mu pomagać.

Jakie są pierwsze owoce po spotkaniu studentów z bp. Kiernikowskim? – To była dla mnie prawdziwa rewelacja. Nie spodziewałam się, że tak dogłębnie można mówić o człowieku. Chodzę regularnie na niedzielną Mszę św. i przyznam, że trochę brakuje mi takiego stylu głoszenia kazań. Odkryłam, że Bóg od samego początku ma piękny zamysł wobec mojego życia – wyznaje Paulina. – Dzięki tej katechezie uświadomiłam sobie, co to znaczy żyć pełnią życia. Nie muszę się już obawiać relacji z drugim człowiekiem, bo w każdym z nas jest obraz Boga – dodaje Justyna. – Najbardziej mnie poruszyło w katechezie księdza biskupa, że człowiek staje się człowiekiem, gdy daje coś z siebie, gdy nie boi się poświęcić życia dla drugiej osoby – mówi Rafał.

ks. Mateusz Czubak