Aktualności
Paweł Kędracki - burmistrz Parczewa:

Paweł Kędracki – burmistrz Parczewa:

Był to kolejny rok, w którym mieliśmy możliwość partycypowania przy realizacji inwestycji w środkach unijnych. Korzystaliśmy także z pomocy środków rządowych i współpracy z urzędem marszałkowskim.

Miniony 2013 r. uważam za udany. Wszystkie zadania, jakie samorząd postawił przed sobą, zostały zrealizowane. Najważniejszym przedsięwzięciem była rewitalizacja zabytkowej części miasta – ul. Żabiej i Szerokiej – do którego dofinansowanie uzyskaliśmy od Lokalnej Grupy Rybackiej. Kolejną inwestycją zrealizowaną w ramach „schetynówek” był remont i budowa nowych ulic w rejonie osiedla „Za szpitalem”. Zadanie zamknęło się kwotą ok. 500 tys. zł. Udało nam się także przebudować jedno z ważniejszych skrzyżowań w mieście na al. Jana Pawła II i ul. Kościelnej. Zarząd województwa lubelskiego pokrył 70% inwestycji, natomiast po 15% partycypował powiat parczewski i gmina. Kolejnym ważnym przedsięwzięciem ze środków własnych była rewitalizacja osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic 11 listopada, PCK i Spółdzielczej. W ubiegłym roku wykonano również szereg remontów w placówkach oświatowych na ok. 200 tys. zł.

Aktualnie przygotowujemy dokumenty, które umożliwią nam pozyskanie środków unijnych w nowym okresie programowania. Chcemy je przeznaczyć m.in. na modernizację oczyszczalni ścieków. Najważniejszą inwestycją w 2014 r. będzie realizacja projektu pn. „Czysta energia w Dolinie Zielawy”, którego gmina Parczew jest liderem. W ramach przedsięwzięcia założonych zostanie ponad 800 instalacji solarnych. Z Lokalnej Grupy Rybackiej otrzymamy środki na rewitalizację centrum miasta w okolicach ul. Nowej, Krótkiej i 11 listopada. Gmina będzie uczestniczyć także w projekcie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, dzięki któremu do mieszkańców Parczewa trafi 150 komputerów. KO

KO