Aktualności
Pełen spontan

Pełen spontan

Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach zaprasza do udziału w XVIII Spontanicznym Turnieju Sztuki Recytatorskiej „Ścieżki Słów”.

Jest on skierowany do uczniów szkół średnich, studentów i dorosłych. Ma charakter spontaniczny, gdyż wystarczy w dniu turnieju, czyli 21 marca, od 15.00 do 17.00, zgłosić swój udział w sekretariacie imprezy. Każdy wykonawca prezentuje jeden tekst lub montaż tekstów – wiersz lub prozę – dowolnej treści i wybranego przez siebie autora polskiego lub zagranicznego. Wartość literacka i przesłanie utworów nie pozostanie bez wpływu na ocenę jurorów. Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 min. Dopuszcza się użycie pozasłownych środków wyrazu artystycznego, o ile służą one wzbogaceniu interpretacji utworu i nie utrudniają jego odbioru. Uczestnicy będą ubiegać się o nagrodę główną i tytuł „mistrza żywego słowa”. Szczegółowych informacji udziela w MOK Halina Tunkiewicz, nr tel. 25-794-31-24. Turniej odbędzie się w Sali Białej. Początek o 17.00.

MD