Aktualności
Perła turystyki sakralnej

Perła turystyki sakralnej

29 czerwca będzie miało miejsce oficjalne otwarcie Centrum Religijno- Zabytkowego w Hannie w powiecie włodawskim. Prace przy realizacji przedsięwzięcia przy wsparciu środków unijnych dobiegają końca.

Centrum Religijno-Zabytkowe stanowi zespół obiektów o charakterze religijnym i kulturowym. W jego skład wchodzi unikatowy zabytek architektury drewnianej – ufundowany przez księcia Hieronima Floriana Radziwiłła – kościół z I poł. XVIII w. Będąca początkowo cerkwią unicką a następnie cerkwią prawosławną świątynia, jest kościołem katolickim. W jego wnętrzu znajduje się obraz Matki Bożej Hanneńskiej, będący kopią obrazu Matki Bożej Poczajowskiej. W środku można również podziwiać m.in. wolno wiszące XVIII-wieczne obrazy olejne, polichromie ścienne czy pięć polichromowanych i złoconych ołtarzy barokowych. Na tyłach budynku mieści się ogród probostwa oraz scena widowiskowa. Dalej jest Zegar Męki Pańskiej. Jedyne takie miejsce, gdzie godzina po godzinie możemy prześledzić drogę Jezusa Chrystusa od ostatniej wieczerzy aż do śmierci. Każda godzina to oddzielna kapliczka z modlitwą, pieśnią, cytatem z ewangelii oraz fotografią. Na końcu drogi znajduje się 7-metrowy krzyż z golgotą i kamiennym ołtarzem.

 

Tradycja i wielokulturowość

Kolejnym elementem współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Lubelskiego projektu pn. „Nadbużańskie zabytki architektury drewnianej w gminie Hanna – ochrona i udostępnianie” był remont dzwonnicy z rekonstrukcją jej historycznego zwieńczenia. W dzwonnicy, oprócz ekspozycji muzealnej prezentowane będą różne materiały multimedialne dotyczące m.in. historii obiektu oraz przenikani się kultur i wyznań religijnych w regionie. W ramach realizacji przedsięwzięcia gruntownej modernizacji i przebudowie poddane został także budynek po dawnej plebanii oraz tzw. carska szkoła. Pierwszy z nich stanie się miejscem spotkań wielokulturowych. W pięciu wydzielonych salach prezentowana będzie tradycja i historia pięciu wyznań religijnych współistniejących na terenach Podlasia, ukazując poszczególne religie w kontekście ich obrzędowości i obyczajowości. Z kolei w budynku szkoły powstanie galeria malarstwa oraz izba pamięci na wzór gospodarstwa domowego sprzed 100 lat. Koszt budowy centrum zamknie się kwotą ok. 8,5 mln zł.

 

Bogaty program

Oficjalne otwarcie Centrum Religijno-Zabytkowego rozpocznie się w samo południe. Punktem kulminacyjnym dnia będzie sprawowana o 16.00 przez biskupa siedleckiego Kazimierza Gurdę Msza św., w trakcie której nastąpi rekonsekracja kościoła pw. św. Apostołow Piotra i Pawła. Wcześniej zostanie otwarta wystawa prac honorowego obywatela gminy Hanna prof. Stanisława Baja a na scenie z koncertem pt. „Ważne piosenki” wystąpi grupa Raz, Dwa, Trzy. Na 18.00 organizatorzy wydarzenia zapraszają na koncert Teatru Piosenki Młyn z Hrubieszowa a godzinę później na występ zespołu Szalom z Chełma. Sobotnie spotkanie zakończy zabawa taneczna. 

MLS