Region
Źródło: ARCHIWUM
Źródło: ARCHIWUM

Piątka Karola

Rodzina, praca, infrastruktura, przyszłościowe technologie oraz sprawy obywatelskie, czyli „Piątka Karola” - tak swój program wyborczy nazwał kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Siedlec Karol Tchórzewski.

Najważniejsze założenia planu działania na najbliższe pięć lat zaprezentowano podczas konwencji wyborczej PiS, która odbyła się 22 września w auli wydziału humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego. Kandydat PiS zaproponował wydłużenie 500+, by nie sięgało do 18 roku życia dziecka, ale do matury. Pomocą dla rodziców ma być też szybka budowa drugiego żłobka miejskiego na działce nieopodal parku wodnego, a w perspektywie czasu kolejnych tego typu placówek. W programie znalazło się też wprowadzenie karty siedlczanina, dzięki której wszyscy zameldowani w Siedlcach będą otrzymywać zniżki w miejskich ośrodkach kultury czy sportu.

Ukłonem w stronę seniorów mają być tanie obiady przygotowywane w stołówkach szkolnych na terenie miasta.

W dziedzinie gospodarki K. Tchórzewski zapowiedział utworzenie centrum wspierania przedsiębiorcy, czyli jednego okienka dla biznesu w urzędzie miasta. Duzi inwestorzy mają dostać specjalnych asystentów pilotujących ich nie tylko w magistracie, ale i pozostałych urzędach czy instytucjach. Początkującym przedsiębiorcom Karol Tchórzewski obiecuje rok bezpłatnego wynajmu wolnych pomieszczeń w budynkach miejskich.

Kandydat PiS stawia także na rozwój elektromobilności, – Wiem, że nie każdy może i chce załatwiać sprawy przez internet. Nie każdy może też przyjść do urzędu. Dlatego musimy uruchomić mobilny urząd. Każdego dnia mobilne biuro obsługi interesanta będzie przyjmować wnioski na innym osiedlu – zapowiedział K. Tchórzewski.

 

Bliżej mieszkańców

Wśród propozycji infrastrukturalnych priorytetem jest budowa czwartego etapu obwodnicy śródmieścia – od ul. Terespolskiej do Kazimierzowskiej. Nie zapomniano także o remontach ulic osiedlowych i chodników. – Dzięki prezydentowi Wojciechowi Kudelskiemu mamy dobrą infrastrukturę. Budujmy dalej! Teraz nie możemy się zatrzymać. Dzięki doskonałej współpracy z rządem Siedlce mają swoje pięć minut – podkreślił K. Tchórzewski.

Obietnice w zakresie spraw obywatelskich to m.in. zwiększenie budżetu partycypacyjnego, upublicznienie rejestru umów zawieranych przez miasto oraz umożliwienie mieszkańcom zabierania głosu na sesjach rady miasta. – Siedlczanie powinni czuć, że władza jest w ich rękach, a nie gdzieś daleko za urzędniczymi biurkami. Rady osiedli i referenda to najlepszy sposób, aby wspólnie podejmować decyzje w sprawie naszego miasta. Do tego trzeba mieć narzędzia, dlatego chcę zwiększyć kwotę w budżecie obywatelskim – zaznaczył K. Tchórzewski.

 

W obecności ministrów

Na siedleckiej konwencji pojawiło się aż trzech ministrów: obrony, inwestycji i rozwoju oraz energii. Mariusz Błaszczak przypomniał swoją niedawną decyzję o utworzeniu 18 Dywizji Zmechanizowanej z siedzibą w Siedlcach, co będzie miało wpływ nie tylko na bezpieczeństwo, ale i gospodarkę miasta oraz regionu. Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński przytoczył dane o dobrym stanie gospodarki. Podkreślił wagę polityki zrównoważonego rozwoju i wsparcia dla zaniedbywanej do niedawna wschodniej części Polski. W kontekście inwestycji drogowych wyraził przekonanie, że ściana wschodnia skorzysta gospodarczo na budowie „via Carpathii”, czyli S-19, a dodatkową pomocą będzie wydłużenie autostrady A-2. Podkreślił też ogromne zwiększenie nakładów na drogi lokalne.

Podczas konwencji podkreślano, że z Prawem i Sprawiedliwością wspólnie do wyborów idą: „Porozumienie” Jarosława Gowina, „Republikanie” oraz Siedleckie Towarzystwo Samorządowe. Po wystąpieniach zaprezentowano kandydatów na wójtów i do rady powiatu.


W piątek 21 września w sali Łukowskiego Ośrodka Kultury odbyła się konwencja wyborcza łukowskich struktur PiS. Spotkali się na niej kandydaci do rady miasta, powiatu łukowskiego, sejmiku województwa lubelskiego oraz kandydaci na wójtów. Gośćmi spotkania byli m.in. wojewoda lubelski Przemysław Czarnek oraz wiceminister sportu i turystyki Jarosław Stawiarski. – Naszym celem jest samodzielne rządzenie – przyznał burmistrz Dariusz Szustek, oficjalnie ogłaszając, że będzie ubiegał się o reelekcję.


PiS to szyld i marka

104 kandydatów Prawa i Sprawiedliwości na włodarzy miast i gmin powiatu garwolińskiego, radnych samorządów gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich uczestniczyło w konwencji wyborczej partii, którą 21 września zorganizowano w Górznie. Spotkanie rozpoczęło się odśpiewaniem hymnu, następnie głos zabrał przewodniczący komitetu powiatowego PiS w Garwolinie poseł Grzegorz Woźniak. – Mamy wspólny cel: zrobić wszystko, co w naszej mocy dla społeczeństwa, dla naszych współmieszkańców, dla osób, które oczekują od nas, żebyśmy godnie ich reprezentowali. Prawo i Sprawiedliwość to szyld i marka – podkreślił. W programie działań samorządu powiatu w przyszłej kadencji znalazła się m.in.: konieczność przeprowadzenia niezbędnych inwestycji w szpitalu, odbudowa zaniedbanego transportu publicznego, wspieranie osób niepełnosprawnych i starszych. 


Uczciwość i pracowitość

Ograniczenie biurokracji, większa przejrzystość działania samorządu czy stworzenie placówek dziennego pobytu niepełnosprawnych – to niektóre z punktów programu wyborczego „Bezpartyjnych Siedlce” i kandydata na prezydenta miasta Andrzeja Sitnika.

 

W czwartek 20 września w Sali Białej Miejskiego Ośrodka Kultury stowarzyszenie zorganizowało konwencję wyborczą, podczas której zaprezentowano 20-punktowy program i przedstawiono kandydatów na radnych.

 

Bez wiceprezydenta

– Wszystko można opisać w trzech słowach: „uczciwość”, „pracowitość” i „kompetencje” – podkreślił A. Sitnik. Wśród głównych postulatów „Bezpartyjnych Siedlec” znalazła się likwidacja nadmiernej biurokracji. Lider BS obiecał, że zrezygnuje ze stanowiska jednego wiceprezydenta, a zaoszczędzone na wynagrodzenie pieniądze (to rocznie średnio ok. 150 tys. zł) przeznaczy na uruchomienie gabinetów stomatologicznych. W ramach większej przejrzystości działania samorządu miałyby się znaleźć obsada stanowisk kierowniczych w drodze konkursów oraz regularne spotkania władz z mieszkańcami. Ze spraw społecznych A. Sitnik wymienił stworzenie placówek dziennego pobytu niepełnosprawnych oraz zwiększenie liczby żłobków.

 

Promocja komunikacji miejskiej

W dziedzinie gospodarki „Bezpartyjne Siedlce” stawiają na równe traktowanie firm, modernizację targowisk i rozwój szkolnictwa branżowego. W sporcie i rekreacji zapowiedziano pieniądze na szkolenie i stypendia dla wychowanków siedleckich klubów oraz otwarte baseny nad zalewem. W programie wyborczym pojawiła się także rewitalizacja parku „Aleksandria” wraz z amfiteatrem oraz przekształcenie pl. Sikorskiego w przestrzeń do rekreacji. Kierowcom obiecano montaż liczników czasu na skrzyżowaniach, a remonty ulic mają być prowadzone bardziej systematycznie i kompleksowo. Ekologii ma służyć promowanie komunikacji miejskiej – na początek darmowe przejazdy dla najmłodszych uczniów.


Gwarantują więcej

W niedzielę 23 września w Ławkach k. Łukowa odbyła się inauguracja kampanii wyborczej Polskiego Stronnictwa Ludowego w powiecie łukowskim, podczas której zaprezentowano program i przedstawiono kandydatów.

 

Początek kampanii ludowców miał charakter rodzinnego pikniku.

 

Nie tracić zaufania

Spotkanie uroczyście otworzył prezes zarządu powiatowego PSL Krzysztof Fornal. – Naszym celem jest zwycięstwo w wyborach do rady powiatu łukowskiego. Naszym celem jest znalezienie się w większości rządzącej powiatem łukowskim. Naszym celem jest mądre, spokojne, rozsądne rządzenie powiatem łukowskim – wyliczał.

Na spotkaniu obecny był również lider listy, czyli marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski. Odniósł się m.in. do wyniku w poprzednich wyborach. – Z sześciu mandatów przewidzianych na północną Lubelszczyznę zdobyliśmy trzy. Uzyskaliśmy 55 tys. głosów, wygrywając z listą PiS 17 tys. głosów. Czy wydarzyło się coś, że mielibyśmy utracić to zaufanie? – powiedział S. Sosnowski.

 

Przyjazny powiat

Podczas inauguracji kampanii wyborczej zaprezentowano hasło wyborcze kampanii powiatowej – „Gwarantujemy więcej”. Przedstawiono również program wyborczy ludowców dla powiatu – „Rzeczpospolita Powiatowa”. Wśród propozycji znalazły się m.in.: likwidacja jednego ze stanowisk dyrektorskich w łukowskim szpitalu czy przekwalifikowanie dróg powiatowych przebiegających tylko w granicach gmin na drogi kategorii gminnej. PSL obiecuje też otwarcie części wydziałów starostwa w soboty. Program ludowców adresowany jest też do młodych ludzi, którzy mieliby możliwość bezpłatnego wyrobienia prawa jazdy w szkołach średnich. Prezes K. Fornal podsumował, że głównym celem PSL jest stworzenie powiatu przyjaznego ludziom, w którym decyzje będą zapadały bliżej mieszkańców, po konsultacjach z nimi i przy ich aprobacie.

HAH