Diecezja
Piękno życia dla Boga

Piękno życia dla Boga

W sobotę, 28 listopada w klasztorze Sióstr Benedyktynek od Nieustającej Adoracji Najświętszego Sakramentu biskup siedlecki Zbigniew Kiernikowski sprawował Eucharystię wieńczącą jubileuszowe obchody 50-lecia istnienia siedleckiego klasztoru.

Razem z pasterzem diecezji Mszę św. koncelebrowali: ks. kan. Piotr Sawczuk – wikariusz generalny i kanclerz Kurii Siedleckiej, ks. prałat Henryk Hołoweńko – rektor Wyższego Seminarium Duchownego, ks. prałat Kazimierz Niemirka – ekonom diecezjalny, ks. kan. Sławomir Kapitan – dyrektor Katolickiego Radia Podlasie, ks. prof. Roman Krawczyk, ks. prałat Józef Miszczuk oraz ks. kan. Eugeniusz Filipiuk.

W homilii bp Kiernikowski wyjaśnił, na czym polega dar życia konsekrowanego. Jest to oddanie się Bogu na wyłączną własność. Samo wejście na drogę rad ewangelicznych staje się największą nagrodą dla osób konsekrowanych – „jest łaską życia z łaski”. Na skutek grzechu nikt nie ma prawa nazywać się ludem Pana. Kiedy człowiek nie uznaje Boga za Boga, kiedy sięga po poznanie dobra i zła na własną rękę – choćby dużo się modlił i składał ofiary – przestaje być dzieckiem Boga, Jego wybranym ludem. Dopiero dzięki tajemnicy odkupienia dokonanej w Jezusie Chrystusie człowiek zostaje na nowo nabyty na własność Boga (1P 2,9). To nabycie na własność dokonało się za cenę krwi Chrystusa przelanej na krzyżu. Życie konsekrowane to nadawanie sensu tej prawdzie. Można być odrzuconym, poniżonym, skrzywdzonym, a jednocześnie przeżywać swoje wybranie. Osoba konsekrowana najbardziej doświadcza spotkania z Bogiem, gdy wiernie trwa pod krzyżem Chrystusa. Ten, który w momencie śmierci jawi się ludzkim oczom oszpecony i pozbawiony wszelkiego piękna, do tego stopnia, że patrzący nań zakrywają sobie twarze, właśnie na krzyżu objawia w pełni piękno i moc Boga Ojca. Życie konsekrowane odzwierciedla więc piękno oblicza Jezusa wiszącego na krzyżu.

Biskup siedlecki przypomniał ss. benedyktynkom, że ich misja w Siedlcach polega na ukazywaniu piękna oblicza Chrystusa. Jest to piękno ludzi, którzy mają odwagę żyć w prawdzie, tracić siebie i podejmować codzienny krzyż.

Na zakończenie Eucharystii w imieniu prezydenta Siedlec Wojciecha Kudelskiego życzenia jubilatkom złożyli wiceprezydenci: Marta Sosnowska oraz Jarosław Głowacki. „Siostry są dla nas ludzi świeckich wzorem, jak kochać Boga, jak Go czcić, jak Mu służyć” – pisał prezydent. Kolejne życzenia zostały przekazane siostrom przez przedstawicieli „Solidarności” Jerzego i Danutę Gałązków. Natomiast ks. kan. Jan Dzięga, kapelan sióstr, podziękował pasterzowi diecezji za wygłoszone słowo Boże, a wszystkim zgromadzonym za obecność i życzliwość okazywaną siostrom. Uroczystości zakończyło odśpiewanie hymnu „Te Deum”.

Czym jest jubileusz 50-lecia dla ss. benedyktynek w Siedlcach? – Na pewno dziękczynieniem, zamyśleniem nad przebytą drogą, podziękowaniem Bogu za opiekę nad nami, ale też wezwaniem do rachunku sumienia. Wierzymy, że po dzisiejszych słowach księdza biskupa nastąpi nowy zryw w naszej wspólnocie. Jeszcze bardziej będziemy dążyć do życia w prawdzie, trwać w oblubieńczej miłości z Chrystusem i służyć Kościołowi naszym charyzmatem – powiedziała po zakończonej Eucharystii s. Scholastyka Wirpszanka, przełożona sióstr.

ks. Mateusz Czubak