Diecezja
Źródło: P
Źródło: P

Pielgrzymka w intencji trzeźwości

Wzorem lat ubiegłych w ostatnią sobotę maja odbyła się pielgrzymka w intencji trzeźwości do Leśnej Podlaskiej. Pomysł jej zorganizowania zrodził się wśród anonimowych alkoholików 27 lat temu.

Mając świadomość, że mogą nie dać rady wytrwać w abstynencji, postanowili szukać pomocy, a gdzie ją znaleźć, jeśli nie u Matki Bożej? Tak jak Maryja spieszyła z pomocą do krewnej Elżbiety, tak i oni wyruszyli pieszo, aby przed wykutym w kamieniu cudownym wizerunkiem Leśniańskiej Pani prosić o wsparcie.

Zachęceni skutecznością swoich próśb pielgrzymują do leśniańskiego sanktuarium co roku. W pielgrzymce zaczęli brać udział również członkowie innych grup trzeźwościowych i pielgrzymi indywidualni, przybywający pieszo lub środkami lokomocji – stosownie do swoich możliwości.

Serdeczne powitanie

W tym roku najmłodszą pod względem stażu grupę stanowiła młodzież z Huszlewa pielgrzymująca w ramach przygotowania do sakramentu bierzmowania pod opieką swoich duszpasterzy: proboszcza ks. kan. Józefa Sobotki i wikariusza ks. Krzysztofa Sobczuka.

Połączone w jedną, prawie 100-osobową kolumnę grupy pątników z Radzynia Podlaskiego, Międzyrzeca Podlaskiego i Krzeska, jak też przybywających pieszo z innych miejscowości prowadził ks. Paweł Wojdat, wikariusz z Krzeska. Ojcowie paulini powitali serdecznie pielgrzymów, skrapiając obficie święconą wodą ich zarumienione od słońca twarze. Po oddaniu pokłonu Matce Bożej przed Jej cudownym kamiennym obliczem i krótkiej modlitwie, wśród radosnych powitań przybyli z różnych stron diecezji pątnicy udali się na posiłek. Po pokonaniu wielu kilometrów (niektórzy mieli do przejścia ponad 60 km w ciągu dwóch dni) apetyt dopisywał.

W duchu miłosierdzia

Członkowie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka przybyli z Białej Podlaskiej i Siedlec wykorzystali czas poprzedzający nabożeństwo majowe na spotkanie ze swoim diecezjalnym moderatorem ks. kan. J. Sobotką.

Omówienie przewidzianego tematu: „Samemu odnaleźć miłosierdzie”, ks. Józef rozpoczął od przypomnienia przypowieści o synu marnotrawnym. Jak zauważył, wyrażona tam została – w sposób prosty i dogłębny – rzeczywistość nawrócenia. Nawrócenie do Boga zawsze polega na odnalezieniu miłosierdzia, czyli miłości, która cierpliwa jest i łaskawa na miarę Stwórcy i Ojca – miłości, której „Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa” (2 Kor 1,3) pozostał wierny aż do ostatecznych konsekwencji w dziejach przymierza z człowiekiem: krzyża, czyli do śmierci i zmartwychwstania swojego Syna. Nawrócenie i wytrwanie jest łaską Bożego miłosierdzia.

Uznać prawdę o sobie

Eucharystia była najważniejszym punktem pielgrzymkowego spotkania. W koncelebrze uczestniczyli przewodnicy poszczególnych grup oraz oo. paulini: Leszek Wielgos i Mieczysław Łacek. O. Leszek powitał raz jeszcze wszystkich uczestników, wymieniając nazwy parafii, z których przybyli, tj. m.in. z Domanic, Gręzówki, Skórca, Stoczka Łukowskiego i Zbuczyna.

Ks. J. Sobotka przewodniczył Eucharystii i wygłosił słowo Boże. Na wstępie przypomniał początki pielgrzymowania anonimowych alkoholików do Leśnej Podlaskiej i przypadające w tym roku jubileusze poszczególnych grup. Podkreślił, że pierwszą pielgrzymkę zorganizowali sami świeccy. Nawiązując do przewidzianej na sobotę perykopy ewangelicznej, zaznaczył, iż na początku drogi wyzwolenia z nałogu konieczne jest uznanie prawdy o sobie. Kapłan zwrócił uwagę, że uczeni w Piśmie nie chcieli uznać doniosłości chrztu Janowego i przyjąć orędzia Pana Jezusa, bo bali się skutków uznania prawdy o sobie. Sami pozbawili się szansy nawrócenia. Przypomniał też, że przyczyny popadnięcia w uzależnienie mogą być różne. Ważne jest jednak stanięcie w prawdzie oraz szukanie pomocy u Boga, Maryi Niepokalanej i właściwych ludzi. – Dziś ogarniamy modlitwą kroczących drogą abstynencji, aby wytrwali w trzeźwości. Prośmy też w intencji młodych o łaskę mądrości i światła, o życie w łasce uświęcającej, aby przy pomocy Matki Bożej kroczyli prostą drogą do świętości – nauczał.

Podczas procesji z darami młodzi pielgrzymi z Huszlewa przynieśli do ołtarza przyrzeczenia. Zadeklarowali w nich m.in. pragnienie pogłębiania swojej wiary, codzienną modlitwę i rachunek sumienia, częste uczestniczenie w Mszy św. oraz korzystanie z Komunii św. i spowiedzi. Przyrzekli również budować na mocnym Chrystusowym fundamencie swą dojrzałość osobową i religijną, przeciwstawiając się szatanowi i własnym słabościom, powstrzymując się od alkoholu i nikotyny do 18 roku życia, a od narkotyków na całe życie.

Kolejnym stacjom Drogi Krzyżowej, która odbyła się bezpośrednio po Eucharystii, towarzyszyły świadectwa. Wspominane ze łzami doświadczenia życia w nałogu okraszone były wdzięcznością Panu Bogu i Matce Najświętszej za radosne lata przeżyte na trzeźwo. Odśpiewany Apel Jasnogórski i kilka pieśni na pożegnanie wyczerpały program spotkania.


17-19 czerwca – dzień skupienia dla anonimowych alkoholików w Leśnej Podlaskiej;

25 czerwca – jubileusz 25-lecia grupy „Podlasie” Leśna Podlaska;

2-6 sierpnia – rekolekcje Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w Domu „Moria” w Łukowie.


ROMAN JASTRZĘBSKI