Kościół
Źródło: ARCHIWUM
Źródło: ARCHIWUM

Pielgrzymka wiary Maryi

Odczytać życie Maryi pod kątem wiary. To motto towarzyszyło nam od wielu miesięcy przy opracowywaniu kolejnych konferencji formacyjnych dla sióstr i braci z Kół Żywego Różańca naszej diecezji.

Impulsem były słowa papieża Benedykta XVI zawarte w numerze 13 listu apostolskiego Porta fidei: „Przez wiarę Maryja przyjęła słowa Anioła i uwierzyła w zwiastowanie, że stanie się Matką Boga w posłuszeństwie swego oddania (por. Łk 1,38). Nawiedzając Elżbietę, wzniosła swoją pieśń pochwalną do Najwyższego za cuda, jakich dokonywał w tych, którzy się Jemu powierzają (por. Łk 1,46-55). Z radością i drżeniem urodziła swego jedynego Syna, zachowując nienaruszone dziewictwo (por. Łk 2,6-7). Ufając swemu oblubieńcowi, Józefowi, uszła z Jezusem do Egiptu, aby uratować Go przed prześladowaniami Heroda (por. Mt 2, 13-15). Z tą samą wiarą szła za nauczającym Panem i pozostała z Nim aż do Golgoty (por. J 19, 25-27). W wierze cieszyła się owocami zmartwychwstania Jezusa i zachowując w swoim sercu wszelkie wspomnienia (por. Łk 2, 19:51), przekazała je Dwunastu zgromadzonym z Nią w Wieczerniku, aby otrzymać Ducha Świętego (por. Dz 1, 14; 2, 1-4)”. Dzisiaj na zakończenie cyklu krótkie przypomnienie i podsumowanie naszych rozważań.

Zwiastowanie

Zanim Maryja wypowiedziała „tak” na wolę Bożą w jej życiu, zapytała, jak się to stanie. Przyznała się do się do swojej niemocy.

Wzór dla małżeństw

W małżeństwie Maryi i Józefa odnajdujemy wszystko, co jest istotą małżeństwa chrześcijańskiego. Najpierw odczytanie siebie nawzajem jako daru Bożego. ...

(xaa)

Pozostało jeszcze 85% treści do przeczytania.

Posiadasz 0 żetonów
Potrzebujesz 1 żeton, aby odblokować ten artykuł