Aktualności
Pieniądze do podziału

Pieniądze do podziału

Ruszyły nabory do „Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027”. Na rozwój regionu w tym roku zostanie przeznaczone prawie 2 mld zł.

Z funduszy będą mogły skorzystać zarówno samorządy, jak i organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorcy. Na liście naborów przewidzianych do ogłoszenia w bieżącym roku znajdują się przedsięwzięcia związane z infrastrukturą komunalną, ochroną środowiska, integracją imigrantów i edukacją, a w przypadku biznesu – wdrażaniem wyników prac badawczo-rozwojowych.

Dzięki statystycznemu wydzieleniu bogatej Warszawy beneficjenci z pozostałej części województwa mogą liczyć na finansowanie sięgające nawet 85% kosztów przedsięwzięcia.

– Te środki będą służyć rozwojowi potencjału gospodarczego i społecznego w każdej gminie, mieście czy powiecie na Mazowszu. Warto również pamiętać, że po raz pierwszy Mazowsze regionalne będzie mogło skorzystać z programu operacyjnego Polska Wschodnia. To ponad 400 mln euro, które pomogą w realizacji wielu ważnych projektów – mówiła Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego, podczas konferencji, która odbyła się 3 kwietnia w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Żółkiewskiego w Siedlcach.

W związku z podziałem statystycznym Mazowsze będzie miało do dyspozycji blisko 10 mld zł. – Dzięki temu można mówić o dalekosiężnym rozwoju Mazowsza, bo te środki trafiają nie tylko do samorządów, instytucji społecznych, ale także do przedsiębiorców – podkreśliła Elżbieta Lanc, członkini zarządu województwa mazowieckiego. Przytoczyła liczby z poprzedniego okresu programowania, kiedy to do subregionu siedleckiego w formie dotacji unijnych trafiło 575 mln zł, co pozwoliło na zrealizowanie inwestycji za prawie 928 mln zł. – To kwota, która spowodowała, że nasz subregion się rozwija – zaznaczyła E. Lanc.

Więcej w bieżącym wydaniu ECHA.

HAH