Aktualności
Pieniądze do wzięcia

Pieniądze do wzięcia

W województwie lubelskim do rozdysponowania jest ponad 80 mln zł na inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową. Wsparcie skierowane jest do samorządów oraz jednostek im podległych gmin wiejskich i miast poniżej 5 tys. mieszkańców.

Środki można otrzymać na budowę, przebudowę, modernizację lub wyposażenie obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz na zakup i montaż urządzeń kanalizacyjnych czy wodociągowych. Punktacja wniosków w konkursie będzie premiowała gminy z mniejszymi dochodami na jednego mieszkańca. Pod uwagę zostanie również wzięta m.in. liczba ludności korzystającej z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wskaźnik zwodociągowania gminy czy gęstość zaludnienia. Beneficjenci będą mogli składać wnioski od 16 marca do 16 kwietnia w siedzibie departamentu rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich urzędu marszałkowskiego w Lublinie. 

JAG