Rozmaitości
Źródło: pixabay
Źródło: pixabay

Pieniądze na promocję

Tradycyjne, lokalne produkty zdobywają coraz odleglejsze rynki. Teraz można pozyskać środki na ich promocję.

Mamy czym się chwalić i o tym wiemy. Polscy rolnicy z powodzeniem konkurują z zagranicznymi, proponując produkty wysokiej jakości, niemodyfikowane genetycznie, a także ekologiczne. Co prawda na dużych rynkach trudniej jest konkurować z dużymi sieciami, ale coraz więcej osób patrzy na jakość, szukając wyrobów czy produktów, które spełnią ich wymagania.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wychodzi naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, proponując wsparcie na promocję. 10 lutego ruszy nabór wniosków w ramach poddziałania Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand. Dokumenty można złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem generatora wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP. Termin składania to 10 lutego – 13 marca 2017 r.

Dla kogo?

Dofinansowanie skierowane jest do przedsiębiorców, którzy chcą promować swoje marki, a jednocześnie mają one szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki. Mogą ubiegać się o nie wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy, a także prowadzące działania na wskazanych rynkach perspektywicznych lub w branżowych programach promocji.

Ile i na co?

Do podziału jest 200 mln zł, a pozyskane środki można przeznaczyć m.in. na wynajem, budowę i obsługę stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach, koszty usługi doradczej czy szkolenia dotyczące umiędzynarodowienia przedsiębiorcy, koszty szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy, podróży służbowych pracowników, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych czy reklamy w mediach targowych itp.

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PARP w zakładce Centrum Pomocy PARP lub na adres poczty elektronicznej:info@parp.gov.pl i pod nr. tel. 22-432-89-91 do 93.

JAG