Rozmaitości
Źródło: MK
Źródło: MK

Pierwsza pomoc

W piątek, 27 listopada w Zespole Szkół Medycznych w Siedlcach odbył się VIII Dzień Promocji Zdrowia. Hasło tegorocznego spotkania brzmiało: „Mam prawo do… ale i obowiązek”.

Ryszard Rosa, prof. Akademii Podlaskiej, znany filozof, przypomniał uczniom zagadnienia związane z prawną koncepcją osoby ludzkiej. Wyjaśnił, na czym polega właściwe rozumienie praw człowieka oraz przedstawił katalog tych praw. Przypomniał, jak ważne jest, abyśmy nie traktowali innych jako środek do celu, ale cel sam w sobie. Pomocą służy nam dobrze ukształtowane sumienie, jeśli nie postępujemy zgodnie z nim to musimy liczyć się z konsekwencjami.

Jadwiga Bielak, rzecznik praw pacjenta Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, uświadamiała uczniom, iż aby ubiegać się o przestrzeganie praw pacjenta, trzeba samemu dobrze je poznać. Z przedstawionych badań wynika, iż 38% badanych nie zna żadnego prawa pacjenta, zaś jedynie połowa słyszała o rzeczniku praw pacjenta. Przestrzegała, aby ekonomiczny aspekt pracy w służbie zdrowia nie przesłonił prawdziwej wartości pracy, jaką jest dbałość o życie ludzkie.

Nauczycielki ZSM, Jolanta Sieplińska i Katarzyna Kot-Szubińska, podsumowały wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów szkoły, dotyczącej znajomości i łamania praw człowieka oraz przedstawiły prawa i obowiązku ucznia. Następnie zostały wręczone nagrody dla zwycięzców konkursu plastycznego ph. „Prawa człowieka” oraz puchar Dyrektora Szkoły.

W części artystycznej wystąpili uczniowie szkoły, którzy przygotowali krótką scenkę o udzielaniu pierwszej pomocy. Pokazali, jak prawidłowo zachować się, gdy widzimy osobę potrzebującą pomocy. Nie odchodzić z obojętnością, lecz powiadomić właściwe służby i zająć się poszkodowanym, aż do czasu ich przybycia. Na zakończenie spotkania odbyły się pokazy masażu klasycznego, zabiegów kosmetycznych, fizykoterapeutycznych i kinezyterapeutycznych oraz nauka pierwszej pomocy.

– Jestem zadowolona z Dnia Promocji Zdrowia w naszej szkole, gdyż widziałam, że młodzież była zainteresowana zaproponowanym tematem. Również badania przeprowadzone przez nauczycielki z naszej szkoły potwierdziły konieczność rozmowy o prawach człowieka i uświadamiania ich młodzieży, która ciągle czuje niedosyt dyskusji na ten temat. Uczniowie dostrzegają prawa, ale również ich łamanie – podsumowała Zofia Ciołek, dyrektor ZSM.

Monika Król