Aktualności
Pierwsza w powiecie

Pierwsza w powiecie

Zielone Izdebno - taką nazwę nosi powołany do życia ośrodek pomocy dziecku. Jest to pierwsza placówka socjalizacyjna w powiecie.

O utworzeniu jednostki opiekuńczo-wychowawczej powstałej na bazie pogotowia opiekuńczego i domu dziecka mówiło się od roku. Powodów było kilka. Pierwszy dotyczył uporządkowania spraw personalnych grupy nauczycieli pogotowia opiekuńczego, którzy do końca grudnia ubiegłego roku byli zatrudnieni według zasad określonych w Karcie nauczyciela. Natomiast na mocy prawa wraz z początkiem 2014 r. przeszli na umowy zgodne z zapisami Kodeksu pracy. – Mieliśmy dwa wyjścia. Zmienić formę organizacyjną oraz rozszerzyć zakres działalności placówki, dzięki czemu można byłoby uniknąć zwolnień, lub wręczyć wypowiedzenia. Zdecydowaliśmy się na powołanie Ośrodka Pomocy Dziecku „Zielone Izdebno”. To placówka opiekuńczo-wychowawcza będąca jednocześnie interwencyjną i socjalizacyjną, ponieważ składa się z pogotowia opiekuńczego i domu dziecka – tłumaczy starosta Marek Chciałowski, dodając, że w ośrodku zamieszkają dzieci z powiatu garwolińskiego. – Tym sposobem zostaną podtrzymane więzi rodzinne, gdyż kontakt z rodzicami czy opiekunami będzie zachowany. Do tej pory nie mieliśmy na naszym terenie podobnej placówki, dlatego młodzież trafiała do jednostek na terenie całego kraju. Teraz to się zmieni – dodaje szef powiatu, który podczas ostatniej sesji zawnioskował o włączenie do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Dziecku „Zielone Izdebno”. Radni poprali ją jednogłośnie.

WA