Aktualności
Pierwszy etap

Pierwszy etap

W najbliższych dniach rozpocznie się pierwszy etap prac związanych z przebudową ul. Nowej i Modrzewiowej w Urszulinie.

W ramach inwestycji zostaną m.in. wykonane przepusty i nowa podbudowa jezdni, ustawione krawężniki oraz położona pierwsza – tzw. wyrównawcza warstwa asfaltu. Koszt przedsięwzięcia zamknie się kwotą ponad 520 tys. zł. W ramach drugiego etapu, którego realizacja zaplanowana jest w przyszłych latach, zostanie wybudowany chodnik, oświetlenie, parking oraz zostanie położona druga warstwa asfaltu. 

MLS