Aktualności
Pierwszy krok do współpracy

Pierwszy krok do współpracy

Burmistrz Marzena Świeczak podpisała porozumienie o współpracy partnerskiej pomiędzy miastami Garwolin i Brody na Ukrainie.

– Cieszymy się z podpisania umowy partnerskiej między Garwolinem i Brodami. Jest ona nie tylko symbolicznym wyrazem przyjaźni, ale również ważnym krokiem naprzód we współpracy. Nasze miasta wiele łączy i dlatego chcemy się wzajemnie uczyć, dzielić doświadczeniami oraz skorzystać z możliwości, jakie niesie program Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027 – mówi burmistrz M. Świeczak.

Podczas pobytu na Ukrainie polska delegacja obejrzała historyczne miejsca w Brodach, a także szkołę, schron, firmę krawiecką, w której jest szyta odzież dla wojska. Podczas wizyty we Lwowie odwiedzono również Cmentarz Łyczakowski, gdzie – obok mogił obrońców Lwowa – znajdują się groby żołnierzy poległych podczas agresji Rosji na Ukrainę.

Głównym celem partnerstwa jest stworzenie warunków do rozwoju wzajemnie korzystnych kontaktów pomiędzy mieszkańcami obu miast. Na współpracę musiały zgodzić się najpierw rady obu miast. Podczas wizyty delegacji garwolińskiej w Garwolinie w czerwcu podpisano w tej sprawie porozumienie wstępne.

DY