Aktualności
Pierwszy w powiecie

Pierwszy w powiecie

W ubiegłym tygodniu oficjalnie otwarto w Łosicach pierwszy w regionie niepubliczny żłobek „Miś Koala”.

Na terenie gminy funkcjonują obecnie trzy przedszkola samorządowe – dwa w samym mieście i jedno w Niemojkach oraz trzy przedszkola niepubliczne. Placówki te w pełni zabezpieczają potrzebę opieki nad dziećmi od trzeciego roku życia. W gorszej sytuacji są rodzice dzieci do trzeciego roku życia. Otwarty przy ul. 1 maja żłobek jest pierwszą tego rodzaju placówką w powiecie. Oferuje profesjonalną opiekę i wsparcie 38 podopiecznym. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali m.in. dyrektor placówki, przedstawiciele rodziców oraz władz samorządowych. W wydarzeniu uczestniczył również poseł Krzysztof Tchórzewski. Nowy żłobek oraz krzyże, które zawisły w jego salach, poświęcił wikariusz parafii św. Zygmunta w Łosicach ks. Jacek Sawczuk. W przyszłym roku planowane jest otwarcie kolejnej placówki dla najmłodszych. Tym razem będzie to żłobek samorządowy, który powstaje przy rozbudowywanym obiekcie Przedszkola Samorządowego nr 1.

MLS