Aktualności
Pilawa, Sobolew i Stara Kornica z unijnym wsparciem

Pilawa, Sobolew i Stara Kornica z unijnym wsparciem

Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Pilawie i Sobolewie oraz odrestaurowanie zabytkowego parku dworskiego w Kobylanach to inwestycje, które już niebawem zostaną zrealizowane dzięki środkom unijnym.

Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekty otrzymały ponad 6,6 mln zł wsparcia w ramach RPO W M 2014-2020. Dziś umowy w tych sprawach podpisali członkinie zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska i Elżbieta Lanc oraz beneficjenci.

W ramach prac termomodernizacyjnych czterech budynków Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Pilawie zostanie wymieniona instalacja grzewcza na nowe pompy ciepła. Kolejnym krokiem będzie ocieplenie budynków i wymiana nieszczelnych okien. Zastosowane zostaną również instalacje fotowoltaiczne i wymienione oświetlenie na energooszczędne. Dzięki inwestycji zmniejszą się kosztów ogrzewania i eksploatacji obiektów, a także zwiększy się wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Do miasta i gminy Pilawa trafi na ten cel blisko 4 mln zł.

W szkole podstawowej w Sobolewie wymieniona zostanie cała instalacja grzewcza, w tym również kotły. Prace obejmą montaż instalacji fotowoltaicznej, a wszystkie oprawy oświetleniowe zostaną wymienione na energooszczędne oświetlenie LED. Dodatkowo w planach jest ocieplenie ścian oraz wymiana okien. Wszystko to przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej budynku, a także zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza. Samorząd Mazowsza przeznaczył na inwestycję ponad 1,6 mln zł z UE.

Dzięki unijnemu dofinansowaniu mieszkańcy gminy Stara Kornica oraz turyści zyskają malownicze miejsce sprzyjające poznawaniu kultury ziemi łosickiej. W ramach projektu odnowiony zostanie park dworski w Kobylanach, a na parterze budynku szkoły podstawowej powstanie Centrum Kultury i Promocji. Wszystko zostanie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wsparcie unijne przeznaczone zostanie także na uporządkowanie i ogrodzenie terenu parku, wytyczenie ścieżek kulturowych i edukacyjnych, a także terenów rekreacyjno-sportowych. W planach jest również ocieplenie budynku szkoły, wymiana oświetlenia na energooszczędne oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. Centrum Kultury, które tam powstanie, będzie miało do zaoferowania stałe i czasowe ekspozycje oraz ciekawą ofertę kulturalną. Będzie również odpowiedzialne za digitalizację dotychczasowych zbiorów i ich udostępnienie w Internecie.

AW