Aktualności
Pilecki patronem

Pilecki patronem

Rondo na skrzyżowaniu ul. Lubelskiej w Radzyniu Podlaskim z drogą do Marynina będzie nosiło imię rotm. Witolda Pileckiego.

Uchwałę w tej sprawie radni podjęli jednogłośnie podczas ostatniej sesji rady miasta. Wniosek o nadanie rondu imienia został złożony w drugiej połowie kwietnia i podpisany przez grupę mieszkańców, część radnych oraz burmistrza. W uzasadnieniu do uchwały – oprócz krótkiego biogramu – możemy przeczytać, że „rotmistrz Witold Pilecki to postać niezwykła dla narodu polskiego i tym samym godna uczczenia i upamiętnienia przez władze samorządowe miasta”. Propozycja nadania rondu imienia rotm. Pileckiego była jedyną zgłoszoną propozycją.

MLS