Aktualności
PIT do Rolnika

PIT do Rolnika

Uczniowie Zespołu Szkół nr 3 im. Wł. St. Reymonta w Łukowie oferują mieszkańcom powiatu pomoc w rozliczeniach podatkowych za ubiegły rok.

Osoby, które 18 kwietnia, między 8.00 a 11.00, odwiedzą placówkę przy ul. Międzyrzeckiej, proszone są o zabranie ze sobą kompletu niezbędnych dokumentów, m.in. informacji o osiągniętych dochodach (dokumenty PIT-11, PIT-11A lub PIT-40A) i pobranych zaliczkach, jak również – w przypadku odliczeń – faktur (np. za internet). W przypadku korzystania z ulg podatkowych na dzieci należy podać ich imiona, nazwiska, daty urodzenia lub numery PESEL. W wypełnieniu deklaracji podatnikom odwiedzającym „Rolnik” pomogą uczniowie pod nadzorem nauczycieli ekonomistów.

EW