Aktualności
Planują inwestycje za 40 mln zł

Planują inwestycje za 40 mln zł

Ponad 10,5 mln zł dofinansowania otrzyma bialskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej na budowę ciepłowni opalanej biomasą.

W ramach inwestycji powstaną dwa kotły: jeden o mocy 5 MW, drugi – 12 MW. Mniejszy będzie grzał ciepłą wodę i pracował w okresie letnim oraz zimowym. Większy ma być czynny tylko w okresie zimowym. Łącznie dwa kotły wytworzą 60% ciepła potrzebnego w mieście.

To jedno z najważniejszych przedsięwzięć miejskiej spółki na najbliższe lata, którego celem jest zniwelowanie zużycia, a także wdrażanie nowoczesnych, proekologicznych technologii.

Dzięki budowie dwóch kotłów o różnej mocy możliwa będzie produkcja wystarczającej ilości ciepła uzyskiwanego zgodnie z przyjaznymi środowisku standardami. Ułatwi to m.in. pozyskiwanie dofinansowań na kolejne projekty. Według wstępnych założeń do 2019 r. bialska spółka zrealizuje inwestycje za ponad 40 mln zł.

Dofinansowanie dla PEC pochodzi z krajowego programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, który ma wspierać gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu czy transport i bezpieczeństwo energetyczne.

MD