Rozmaitości
Źródło: ARCHIWUM
Źródło: ARCHIWUM

Po wiedzę dla seniorów

„Przystanek wiedza” - tak brzmi hasło nowego działania realizowanego przez fundację DONUM. Podobnie jak w przypadku dwóch poprzednich projektów, grupą docelową zadania są seniorzy. W jakich zajęciach edukacyjnych udział wezmą tym razem?

W ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku” fundacja DONUM - z sukcesem! - przeprowadziła projekty: „Dojrzałość okresem jest złotym” i „Ten cenny czas”. Beneficjentami działania miały być UTW istniejące w regionie bądź nowo powstałe. Pokłosiem realizacji drugiej edycji zadania było m.in. utworzenie UTW w Mordach. Ewa Jarocka - prezes fundacji nigdy nie ukrywała, iż myśl o sformalizowaniu działań seniorów w miejscu jej zamieszkania stała się i inspiracją, i siłą napędową w aplikowaniu o ministerialne środki służące aktywizacji UTW.

– Cele przyświecające realizacji obu poprzednich projektów były jasno określone: edukacja i integracja słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku – podkreśla E. Jarocka. W ramach działania odbywały się wykłady i zajęcia warsztatowe. Spotkania między członkami UTW będących beneficjentami zadania zaowocowały również cenną wymianą doświadczeń i przyjaźniami umacnianymi także na gruncie prywatnym. Seniorzy zgodnie podkreślali, iż – bazując na własnych możliwościach – nie mogliby pozwolić sobie na tak bogaty wachlarz zajęć czy prelekcji z udziałem wielu znamienitych gości.

Po zakończeniu drugiej edycji projektu apetyt na więcej tylko wzrósł… Słuchacze UTW z niecierpliwością oczekiwali na kolejną ofertę zajęć edukacyjno-integrujących. Dopytywali, czy będzie kontynuacja… – przyznaje.

Tymczasem – jak informuje prezes fundacji DONUM – ministerstwo nie ogłosiło naboru do nowych projektów adresowanych do seniorów. – Niemniej pojawiła się sposobność aplikowania o środki zewnętrzne w ramach projektu z pakietami edukacyjnymi dla UTW ogłoszonego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Jako, że mam wieloletnie doświadczenie w pracy nad sporządzaniem wniosków projektowych, poczułam się w obowiązku, by spróbować i tym razem… Choć do końca wierzyłam, że się uda…

A jednak…

 

Z pakietem ciekawych wykładów

– Dotacje w ramach projektu „Przystanek wiedza” dofinansowanego ze środków budżetu województwa mazowieckiego otrzymały dwa podmioty z terenu Mazowsza – wyjaśnia E. Jarocka. W tym – reprezentowana przez nią fundacja! Realizacja zadania zakłada organizację i przeprowadzenie bloku wykładów z wielu dziedzin nauki. – Grupą docelową nadal są seniorzy. Tym razem jednak nie ma wymogu zakładającego współpracę wyłącznie z UTW. Zamysł jest taki, aby z pakietu prelekcji edukacyjnych mogła skorzystać jak najliczniejsza grupa osób starszych – dodaje.

Bazując na wcześniejszych doświadczeniach, prezes fundacji DONUM zaproponowała udział w zadaniu uniwersytetom, z którymi pracowała w ramach poprzednich projektów. I tak – obok Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, UTW w Mordach, Sokołowie Podlaskim, Zbuczynie i Andrzejewie – do współpracy zaprosiła także Koło Emerytów i Rencistów działające w Mordach oraz sąsiadów – seniorów z Przesmyk.

Pani Ewa zostawiła też pakiet otwarty, czyli możliwość organizacji wykładów dla dodatkowych grup seniorów. Chęć przystąpienia do zadania wyrazili już m.in. słuchacze UTW w Węgrowie, z którymi współpracowała przy okazji realizacji pierwszego projektu. – Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w prelekcjach zachęcam do kontaktu. Może nasze wspólne działanie zaowocuje także utworzeniem UTW w innych miejscowościach? – sugeruje.

 

Ma być edukacyjnie i naukowo

Jaki będzie ostateczny kształt przyszłych spotkań, pokaże czas… – W najbliższych dniach odbędzie się zebranie z koordynatorami, podczas którego omówimy szczegóły współpracy. Nabór chętnych grup zapoczątkowaliśmy już w czerwcu, zaś umowa na realizację zadania podpisana została z dniem 1 lipca. Wykłady rozpoczną się po wakacjach. Niemniej słuchacze UTW w Sokołowie Podlaskim już mają swój „malarski spacer” ulicami miasta. Uczęszczają na warsztaty plastyczne, w ramach których powstają ciekawe prace – zdradza.

Pytana o dziedziny, jakie znajdą się w obrębie zainteresowań słuchaczy, tj. tematykę wykładów, prezes fundacji DONUM wskazuje m.in.: problematykę zdrowotną, językoznawstwo, obrzędowość, kulturę czy muzykologię. – W planach mamy m.in. prelekcję o życiu i twórczości Stanisława Moniuszki, co jest istotne choćby w kontekście repertuaru Zespołu Kameralnego działającego przy UTW w Mordach – informuje. Mimo krótkiego stażu zespół, którego członkinią jest m.in. pani Ewa, z sukcesami reprezentuje miejscowość podczas regionalnych imprez kulturalnych oraz śpiewaczych przeglądów.

Ma być edukacyjnie i naukowo, jak na „Przystanek wiedza” przystało.

 

Zakończą koncertem świątecznym

W gamie zajęć – obok dominującej części wykładowej – znalazły się też wycieczki krajoznawcze i wyjazd do teatru. Pomysł – jak tłumaczy główna koordynatorka projektu – podyktowany jest względami praktycznymi. – Podczas gdy seniorzy z Siedlec czy Sokołowa Podlaskiego mogą na co dzień korzystać z bogatych ofert miejskich ośrodków kultury, osoby z mniejszych miejscowości, jak Mordy czy Przesmyki, mają utrudniony dostęp do atrakcji kulturowych i turystycznych – zaznacza E. Jarocka.

Realizacja projektu potrwa do 31 grudnia. – Planujemy, aby zwieńczeniem zadania był koncert świąteczny. Przy poprzednich projektach na zakończenie prezentowały się poszczególne uniwersytety. Obecne działania nie przewidują jednak warsztatów muzycznych, stąd gwiazdą spotkania będzie zaproszony zespół. Jaki konkretnie, niech pozostanie niespodzianką.


Na inaugurację

Projekt „Przystanek wiedza” zainaugurują wykłady audytoryjne w kilku miejscowościach. 19 września, o 16.00, w gmachu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mordach odbędzie się prelekcja pt. „Autoportret Kazimiery Iłłakowiczówny” dr. Andrzeja Borkowskiego z Instytutu Polonistyki i Neofilologii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

AW