Rozmaitości
Źródło: PIXABAY
Źródło: PIXABAY

Po wsparcie i wiedzę

W środę, 12 października, odbędą się obchody Dnia Białej Laski. W programie spotkania jest m.in. pokaz specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego dla osób z dysfunkcją wzroku oraz przedpremierowy projekcja filmu z audiodeskrypcją pt. Historia Marii.

Przypadający 15 października Międzynarodowy Dzień Białej Laski obchodzony jest na całym świecie od 1964 r. - Chcieliśmy uczcić go także w siedleckim kole Polskiego Związku Niewidomych - mówi Katarzyna Klimecka wspierająca - wraz z mężem Michałem - na zasadach wolontariatu działania tutejszego oddziału. - Celem obchodów jest integracja członków koła oraz pogłębienie procesu ich społecznej rehabilitacji - przyznaje z uwagą, iż na co dzień osoby niewidome i niedowidzące rzadko mają możliwość spotkania się w tak dużym gronie, a tym samym porozmawiania o istotnych, nurtujących ich środowisko sprawach.

Organizowane już po raz czwarty w Siedlcach obchody Dnia Białej Laski stają się zatem sposobnością zarówno do wymiany doświadczeń, jak też przyswojenia fachowej wiedzy. – Przy okazji spotkania organizujemy pokazy sprzętu rehabilitacyjnego dla osób z dysfunkcją wzroku. W mieście nie ma sklepu, w którym można by go obejrzeć – uściśla. Kolejny cel obchodów to szansa promocji działań PZN. Cenna tym bardziej, iż nadal wiele osób nie wie o jego istnieniu, a tym samym rodzajach oferowanego wsparcia.

Walka o wprowadzenie ulg

Na organizację obchodów Dnia Białej Laski jako okazję do aktywizacji środowiska zwraca uwagę również Anna Gębka, prezes zarządu siedleckiego koła PZN. – W Polsce zarejestrowanych jest 60 tys. osób niewidomych; resztę stanowią niedowidzący w stopniu umiarkowanym – wyjaśnia. Koło, któremu szefuje, skupia ok. 250 osób. Zasięgiem działania obejmuje także Łosice i Węgrów, tj. miasta, które po likwidacji tamtejszych oddziałów trafiły pod „zarząd” koła siedleckiego. I tak w każdy pierwszy wtorek miesiąca A. Gębka pełni dyżur w gmachu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Węgrowie, a tydzień później, czyli drugi wtorek miesiąca, w siedzibie łosickiego starostwa. – Tak jest łatwiej – ocenia, tłumacząc, iż dzięki dyżurom członkowie koła ze wspomnianych miast nie muszą martwić się o dojazd do Siedlec – co w przypadku osób niewidomych i niedowidzących okazuje się nie lada wyzwaniem.

– Od trzech lat walczę o wprowadzenie ulg dla członków koła przemieszczających się autobusami komunikacji miejskiej w II i III strefie – przyznaje A. Gębka. Na terenie miasta osoby niewidome i ociemniałe wraz z towarzyszącym im w podróży przewodnikiem są uprawnione do przejazdów ze 100% zniżką. Problemem są wyjazdy poza obręb Siedlec. – Ludzie muszą dojeżdżać choćby do szpitala, a ceny biletów w kontekście niskich rent to znaczny wydatek – podkreśla, zwracając uwagę, iż bliscy nie zawsze są w stanie dowieźć daną osobę samochodem.

Członkami koła PZN mogą być osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu chorób narządu wzroku w stopniu umiarkowanym lub znacznym (z symbolem 04-O). Wydawane są także legitymacje członka nadzwyczajnego. Przysługują one osobom spoza związku, które mogą być wybierane do władz, nie przysługują im jednak uprawnienia, np. do zniżkowych czy bezpłatnych przejazdów. Z kołem sympatyzują też wolontariusze, jak choćby państwo Klimeccy, którzy obok organizacji Dnia Białej Laski angażują się w przygotowanie cyklicznych imprez: Dnia Dziecka czy zabawy choinkowej.

Nacisk na społeczną rehabilitację

– Koło jest organizacją samopomocową. Osoby, które do nas trafiają, zapoznajemy z formami wsparcia ułatwiającymi codzienne funkcjonowanie, jak np. możliwością szkolenia w zakresie orientacji przestrzennej. Proponujemy także udział w spotkaniach integracyjnych – wyjaśnia A. Gębka, podkreślając, że najważniejsze, by osoby, które nagle tracą wzrok, nie załamywały się i nie zamykały w obrębie czterech ścian domów.

Szefowa siedleckiego koła wskazuje przy tym na wagę informacji w kontekście badań genetycznych, np. pod kątem zaćmy wrodzonej. – Bardzo ważny problem to zwyrodnienie plamki żółtej. W wyniku choroby dochodzi do uszkodzenia siatkówki – dodaje z uwagą, jak ważna jest kampania uświadamiająca ludziom, co można zrobić, by zahamować niektóre procesy chorobowe, a także uodpornić się, na ile to możliwe, psychicznie. – Zdarza się, że ludzie załamują się, popadają w depresję – przyznaje. – Kiedy rodzą się niewidome dzieci, należy położyć nacisk na rehabilitację społeczną rodziców. Trzeba im wytłumaczyć, jak istotna jest wczesna interwencja, uświadomić w kwestii istniejących szkół integracyjnych czy specjalnych ośrodków. Kolejna sprawa to konieczność wpłynięcia na rodziny, w których są osoby niewidome czy niedowidzące, aby traktowały swoich chorych bliskich z należytym szacunkiem – stwierdza. Podaje przykład wycieczek i pielgrzymek, w których biorą udział członkowie koła. Towarzyszy im przewodnik, a zwiedzanie odbywa się w odpowiednim, dostosowanym do ich możliwości tempie, z szansą zatrzymania się, poznania przez dotyk itp.

Wśród form pomocy świadczonej przez PZN jest także działalność informacyjna w zakresie kwestii prawnych, m.in. postępowania w ZUS, ubiegania się o przyznanie grupy inwalidzkiej czy renty.

Prezes zarządu siedleckiego oddziału związku nie ukrywa, że atrakcyjność oferty, jaką mogą zaproponować swoim podopiecznym, zależna jest od możliwości finansowych. – Składka członkowska wynosi 48 zł na rok, z czego zwolniona jest część osób, dodatkowo wszystkie dzieci. Ze środków pokrywany jest też czynsz itp. – wyjaśnia. – Mamy instruktora orientacji przestrzennej, jednak brakuje pieniędzy, by opłacić jego pracę. Sprzęt rehabilitacyjny jest bardzo drogi, musimy kupować go prywatnie. Jedyny ratunek to pisanie wniosków o granty. Tyle że dofinansowanie obejmuje zazwyczaj większe projekty monitorowane przez zarząd główny – A. Gębka podaje przykład zajęć z języka angielskiego, które – choć adresowane do członków PZN – nie odbywają się w terenie, ale w Warszawie, co w powiązaniu z koniecznością dojazdu mija się z celem.

Osoby, które zechciałyby wesprzeć działalność siedleckiego koła PZN finansowo bądź włączyć się w jego prace na zasadach wolontariatu, proszone są o kontakt z zarządem. Siedziba związku mieści się przy ul. Błonie 11/11 piętro. Dyżury pełnione są w poniedziałki, środy i piątki, w godzinach 9.00-14.00. Więcej informacji można uzyskać pod nr. tel.: 25-644-78-84 (w godzinach dyżurów); 727-934-835.


Szansa integracji

W programie zaplanowanych na 12 października obchodów Dnia Białej Laski jest m.in. przedpremierowy pokaz filmu z audiodeskrypcją pt. „Historia Marii”, wystąpienie prezes zarządu siedleckiego koła PZN, jak również wręczenie odznaczeń i dyplomów – szansa podziękowania osobom i instytucjom wspierającym działalność związku.

– Obchody Dnia Białej Laski co roku są współfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Miasta Siedlce – wyjaśnia Katarzyna Klimecka, dodając, iż sposobem ich pozyskiwania jest pisanie wniosku o grant.


Jak pomóc?

Osoby, które zechciałyby wesprzeć działalność siedleckiego koła PZN finansowo, mogą dokonywać wpłat na konto Banku Spółdzielczego w Siedlcach: 41 9194 0007 0024 8297 2000 0010 ewentualnie przekazać 1% podatku – KRS 0000163347 – z dopiskiem „Koło w Siedlcach”.

WA