Rozmaitości
Pochwal się zagrodą

Pochwal się zagrodą

Każdy gospodarz latami buduje, remontuje czy udoskonala swoje gospodarstwo. I zawsze znajdzie się coś, co można ulepszyć, poprawić, dokończyć. Dom, obory, kurniki, stajnie, pomieszczenia gospodarcze - ile potrzeb, tyle budynków.

Każdy gospodarz latami buduje, remontuje czy udoskonala swoje gospodarstwo. I zawsze znajdzie się coś, co można ulepszyć, poprawić, dokończyć. Dom, obory, kurniki, stajnie, pomieszczenia gospodarcze – ile potrzeb, tyle budynków.

Może ty

Jeśli masz się czym pochwalić, uważasz, że twoje gospodarstwo warte jest pokazania, zgłoś się do konkursu „Eurozagroda”. Jego cel to promowanie dobrych praktyk w budownictwie wiejskim. Prowadzony jest w czterech kategoriach: budynki inwentarskie, budynki magazynowe i gospodarcze, budynki mieszkalne, inne obiekty zagrodowe i obiekty ochrony środowiska. Można zgłosić każdy budynek stanowiący część rolniczej zagrody – od wielostanowiskowej obory do zbiornika na gnojowicę (istniejący obiekt, zarówno nowo wybudowany, jak i zmodernizowany). Jest o co powalczyć, bo nagrody w każdej kategorii wynoszą po 10 tys. zł.

Brakuje pomysłów

Pierwsza edycja Konkursu „Eurozagroda” przeprowadzona została w ubiegłym roku. Pomysłodawcy chcą, by zabudowania gospodarcze stawały się coraz nowocześniejsze i bardziej przyjazne rolnikowi. Na razie, niestety, brakuje dobrych projektów budynków i budowli zagrodowych. Wiele z nich nie spełnia wyśrubowanych wymagań nałożonych przez Unię Europejską. Wiedzą o tym ci rolnicy, którzy przygotowują się do zbudowania gospodarstwa od podstaw lub zmodernizowania już istniejącego.

Jak i gdzie?

Obiekty do konkursu należy zgłaszać do 15 września pod adresem: Sekretariat Konkursu „Eurozagroda”, ul. Łagowska 3/39, 01-464 Warszawa. Zgłoszenia trzeba przesyłać z dopiskiem na kopercie „Konkurs Eurozagroda”. Organizatorzy zaznaczają, że mogą to być także obiekty zgłaszane w ubiegłym roku, jeśli zostały już w nich usunięte występujące wówczas mankamenty. Prawo zgłaszania kandydatów do nagród mają też ośrodki doradztwa rolniczego, oddziały Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, związki, stowarzyszenia i izby rolnicze oraz administracja rolna. Nagrody – w postaci statuetek, dyplomów i czeków pieniężnych – wręczone zostaną w grudniu, w trakcie uroczystej gali.

Regulaminy, formularze zgłoszeniowe oraz informacja o konkursie dostępne są w Portalu Budowlanym Rolnika, pod adresem http://budorol.pl/137,o_konkursie.html. Imprezie patronuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

JAG