Region
Źródło: PIXABAY
Źródło: PIXABAY

Pociągiem z Sokołowa do Siedlec?

Coraz bardziej realne staje się przywrócenie linii kolejowej dla pociągów osobowych z Siedlec do Sokołowa Podlaskiego. Teraz głos mają mieszkańcy.

Ostatni pociąg pasażerski odjechał ze stacji w Sokołowie Podlaskim w 1993 r. Miasto zatem od ponad ćwierć wieku jest odcięte od transportu kolejowego. Na trasie Sokołów - Siedlce kursują jedynie składy towarowe. Sokołów Podlaski znalazł się wśród miast, do których mają wrócić pociągi w ramach rządowego programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury kolejowej „Kolej+”. Głównym jego celem jest walka z wykluczeniem komunikacyjnym poprzez przywrócenie połączeń kolejowych do miejscowości liczących powyżej 10 tys. mieszkańców. Na realizację programu do 2028 r. przewidziano prawie 7 mld zł. W czerwcu województwo mazowieckie zawarło umowy na opracowanie studium niezbędnego do realizacji projektu rewitalizacji linii Sokołów Podlaski - Siedlce, co pozwoli na reaktywację przewozów pasażerskich na tej trasie. Na wspomnianym odcinku planowana jest budowa i odbudowa przystanków osobowych. Część z nich zostanie odtworzona w historycznej lokalizacji, planowane są również nowe rozlokowania przystanków.

Rozpatrywane są dwa warianty przebiegu trasy. Pierwszy z nich zakłada wykorzystanie istniejącej linii kolejowej nr 55 na odcinku Siedlce – Sokołów. W tym przypadku, jeśli zostaną uruchomione pociągi bezpośrednie Warszawa – Sokołów Podlaski, w Siedlcach następowałaby zmiana kierunku jazdy. Wariant drugi zakłada budowę nowego fragmentu linii kolejowej, okrążającej Siedlce od strony północnej i łączącej się z linią kolejową 55 w rejonie miejscowości Purzec (dalej – do Sokołowa Podlaskiego pociągi kursować będą istniejącym przebiegiem linii 55, tak jak w wariancie pierwszym). W tym przypadku, jeśli zostaną uruchomione pociągi bezpośrednie Warszawa – Sokołów, pojadą one nowym fragmentem linii, bez konieczności zmiany kierunku w Siedlcach. Dodatkową opcją wariantu drugiego jest budowa krótkiej łącznicy pomiędzy liniami kolejowymi, która zostałaby wybudowana w rejonie ogródków działkowych Złote Piaski i ul. Kaczorowskiego w Siedlcach. W przypadku wybrania tej opcji ruch pociągów z Warszawy do Sokołowa mógłby się odbywać również z pominięciem stacji Siedlce.

Na zlecenie województwa mazowieckiego odbędą się spotkania konsultacyjne z mieszkańcami Sokołowa Podlaskiego i Siedlec oraz gmin Bielany i Suchożebry dotyczące przywrócenia połączeń kolejowych do Sokołowa Podlaskiego. Podczas nich mieszkańcy zapoznają się z planowanym przebiegiem trasy oraz będą mogli wnieść swoje uwagi. Następnie zostanie przygotowany projekt.


MOIM ZDANIEM

Bogusław Karakula – burmistrz Sokołowa Podlaskiego

Samorząd miasta od samego początku było przeciwny likwidacji linii kolejowej. Jeszcze do początku lat 90 przez Sokołów jeździł pociąg „Lubelak” relacji Lublin-Gdynia. Od dawna zabiegaliśmy o wznowienie połączeń pasażerskich z Sokołowa Podlaskiego. To inwestycja bardzo potrzebna mieszkańcom. Dzięki tej linii miasto zyska połączenie pasażerskie z Siedlcami, co ułatwi poruszanie się mieszkańcom Sokołowa i powiatu. Istotne jest także otwarcie na północ Polski. Z Siedlce dosyć często jeżdżą pociągi elektryczne do Warszawy. Mam nadzieję, że pociągi z Sokołowa do Siedlec będą tak skomunikowane, że będzie można swobodnie przesiąść się do pociągu do stolicy.

HAH