Kultura
Początek ważnej debaty

Początek ważnej debaty

Na ekrany polskich kin wchodzi film Bóg nie umarł 2 - pasjonująca opowieść o próbie odpowiedzi na najważniejsze pytania wyłącznie przy pomocy argumentów prawnych. Nikt nie spodziewał się, że pierwsza część stanie się tak wielkim hitem. Teraz czas na ciąg dalszy.

Grace jest nauczycielką historii w liceum. Podczas lekcji odpowiada na pytanie uczennicy, wspominając przy tym działalność Jezusa Chrystusa. Dyrekcja szkoły zarzuca jej złamanie przepisu o świeckości instytucji państwowej. W świeckiej szkole, na lekcji historii nie powinno mówić się o Jezusie.

Jeśli Grace przeprosi, sprawa zostanie rozstrzygnięta polubownie i zachowa pracę. Jeśli nie, stanie przed sądem. Wówczas kobieta może stracić wszystko, łącznie z prawem do wykonywania zawodu. Rozpoczyna się sądowy spór, w który angażuje się uczelniana społeczność. To wszystko sprawia, że zmieni się życie wielu osób. Konflikt, który miał być lekcją pokory dla ludzi wierzących, przeradza się w niezwykłą dysputę o wolności sumienia, istnieniu Boga i jego obecności w przestrzeni publicznej.

Czas pokaże

„Bóg nie umarł 2” opowiada o wydarzeniu, do którego nigdy nie doszło, ale które jest wielce prawdopodobne. Każdego dnia w Ameryce ktoś komuś zabrania prawa do wyznawania swej wiary w przestrzeni publicznej. Na końcu filmu twórcy umieścili informacje o 25 tego typu przypadkach, które posłużyły im za inspirację. „Uważam, że to film ważny i na czasie, opowiadający o teraźniejszej Ameryce, ale także o tym, co dzieje się obecnie na świecie” – powiedziała Melissa Joan Hart, która gra w filmie jedną z ról. „Chrześcijanie są prześladowani. Poświęca się całe zbiorowości dla jednostek. Nie bierze się pod uwagę wartości, na bazie których założono Amerykę” – dodała aktorka. Choć dotychczas żaden proces sądowy nie zabrnął tak daleko, jak ten ukazany w filmie, twórcy podejrzewają, że rzeczywistość przegoni scenariuszową fikcję. To tylko kwestia czasu. J

JAG