Aktualności
Poczęte życie darem Boga

Poczęte życie darem Boga

Już po raz piąty odbył się pogrzeb dzieci nienarodzonych, które zmarły przedwcześnie na różnym stadium rozwoju w wyniku poronienia i nie zostały pochowane przez swoich rodziców.

W czwartek, 17 października, uroczystej Eucharystii w katedrze siedleckiej przewodniczył biskup siedlecki Zbigniew Kiernikowski. Wraz z biskupem Mszę św. koncelebrowało 12 kapłanów.

W uroczystościach pochówku udział wzięli rodzice, którzy utracili dzieci w wyniku poronienia, przedstawiciele władz miasta na czele z prezydentem Wojciechem Kudelskim, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wraz z dyrektor Marią Gadomską, przedstawiciele służby zdrowia, osoby życia konsekrowanego, a także członkowie Domowego Kościoła.

W homilii biskup ukazał chrześcijańską perspektywę przeżywania śmierci nienarodzonych dzieci. – W obliczu śmierci nienarodzonych dzieci stajemy jako ludzie wierzący. Zostało poczęte życie, które nie uzyskało w świecie zewnętrznym swojego rozwoju fizycznego. To życie poczęte jest jednak życiem, darem Boga. Dla Boga wszystko żyje – nauczał bp Kiernikowski. – Prorok Izajasz kreśli przed nami przepiękną wizję uczty. „Pan Zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę, raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg otrze łzy z każdego oblicza, odejmie hańbę od swego ludu na całej ziemi, bo Pan przyrzekł”. Ta perspektywa obfitości życia skierowana jest do każdego z nas, szczególnie zaś do rodziców, którzy zostali dotknięci utratą dziecka przed jego narodzeniem – kontynuował.

Biskup podkreślił, że śmierć dzieci nienarodzonych jest szczególna. – Dzieci te nie poznały bowiem tego świata. Nie doświadczyły radości, smutku, ani problemów związanych z codziennym życiem. Dzieci te były karmione pokarmem matki, otaczane troską ojca, ale nie dane im było cieszyć się ziemskim życiem. Poczęte życie jest jednak życiem. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Dzieło Boże ma sens życia. Możemy więc wyznać razem z psalmistą: „Strzeż mojej duszy i wybaw mnie, bym się nie zawiódł, gdy uciekam się do Ciebie. Niechaj mnie chronią niewinność i prawość, bo w Tobie, Panie, pokładam nadzieję”. Obroną nienarodzonych dzieci jest ich niewinność. Grzech pierworodny, wpisany w naturę człowieka, ze względu na wiarę Kościoła, nie ma władzy nad tymi dziećmi. Jezus, który wziął na siebie nasze ludzkie utrapienia, aż do śmierci jest dla nas Przewodnikiem na drodze życia. Niech doświadczenie straty dziecka będzie dla rodziców i każdego z nas okazją do ożywienia nadziei i zanurzenia się w życiu Boga – nauczał pasterz Kościoła siedleckiego.

Po zakończonej Eucharystii dwie trumny z ciałami zmarłych w wyniku poronienia dzieci spoczęły w specjalnie przygotowanej mogile na cmentarzu przy ul. Janowskiej.

ks. Mateusz Czubak