Aktualności
Pocztówka z Ziemi Łukowskiej

Pocztówka z Ziemi Łukowskiej

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej i Muzeum Regionalne w Łukowie zapraszają do udziału w konkursie „Pocztówka z Ziemi Łukowskiej”.

Należy wykonać zdjęcia ukazujące najciekawsze miejsca lub obiekty znajdujące się na terenie powiatu łukowskiego.

Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach wiekowych: „dzieci i młodzież do lat 18” oraz „dorośli”. Każdy uczestnik może zgłosić do pięciu zdjęć w formacie 20 x 30 cm (mile widziane zestawy ukazujące poszczególne miejscowości); na odwrocie każdej fotografii należy podać: imię i nazwisko autora, nazwę miejsca przedstawionego na zdjęciu lub nazwę sfotografowanego obiektu oraz datę wykonania. Warunkiem udziału w konkursie jest dołączenie płyty ze zdjęciami w formacie JPG. Wraz z pracą uczestnik konkursu trzeba złożyć wypełniony formularz zgłoszenia uczestnictwa – dostępny wraz z regulaminem na stronie internetowej: muzeum.lukow.pl oraz w siedzibie łukowskiego muzeum.

Prace należy złożyć do 31 grudnia na adres: Muzeum Regionalne w Łukowie, ul. Piłsudskiego 19, 21-400 Łuków. Ogłoszenie wyników nastąpi w styczniu 2018 r. podczas otwarcia wystawy pokonkursowej w siedzibie MR. Autorzy najlepszych prac z każdej kategorii otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, a ich prace zostaną wydane w formie pocztówek. 

LA