Aktualności
Pocztówka z ziemi łukowskiej

Pocztówka z ziemi łukowskiej

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej oraz Muzeum Regionalne w Łukowie zapraszają dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w konkursie fotograficznym zatytułowanym „Pocztówka z Ziemi Łukowskiej”.

Amatorzy oraz profesjonaliści do 31 grudnia mają czas na wykonanie pięknego zdjęcia obiektu lub wyjątkowego miejsca z terenu powiatu. Nagrodą będzie zaprezentowanie najlepszych fotografii w formie pocztówek. Konkurs zakończy się wystawą, na której pokazane zostaną nie tylko zwycięskie prace. – Nasza placówka nawiązała kontakt z jedynym w Polsce Muzeum Poczty i Komunikacji we Wrocławiu. Mamy zgodę pani dyrektor na kwerendę zbiorów łukowskich. Oprócz wykonanych na konkurs zdjęć, zaprezentujemy również najstarsze pocztówki dotyczące ziemi łukowskiej. Datowane są one na koniec XVIII i początek XIX w. – mówi Grzegorz Osial, dyrektor placówki, i zaprasza do udziału w konkursie.

WE