Aktualności
Poczytaj Twardowskiego

Poczytaj Twardowskiego

W związku z ogłoszeniem roku 2015 Rokiem ks. Jana Twardowskiego, Biblioteka Pedagogiczna oraz nauczyciele poloniści zapraszają uczniów wszystkich szkół powiatu mińskiego, do udziału w Powiatowym Konkursie Pięknego Czytania Poezji i Prozy ks. Jana Twardowskiego.

~~
16 listopada od 10.00 w siedzibie biblioteki odbędzie się etap międzyszkolny – przesłuchania dla uczniów szkół podstawowych. 17 listopada na podobne przesłuchania organizatorzy zapraszają uczniów gimnazjów i szkól ponadgimnazjalnych. Zgłoszenia można przekazywać wyłącznie drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do 6 listopada na adres: minsk-maz@bpsiedlce.pl. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie biblioteki pod adresem: www.minsk-maz.bpsiedlce.pl.
 

MLS