Aktualności
Pod patronatem Papieża Polaka

Pod patronatem Papieża Polaka

15 października w Międzyrzecu Podlaskim nastąpi uroczyste odsłonięcie muralu poświęconego św. Janowi Pawłowi II i upamiętniającego Papieża Polaka.

W niedzielę 15 października, o 17.00, po Mszy św. sprawowanej pod przewodnictwem bp. Grzegorza Suchodolskiego, nastąpi uroczyste odsłonięcie i poświęcenie muralu z wizerunkiem św. Jana Pawła II, patrona Międzyrzeca Podlaskiego.

Mural autorstwa Arkadiusza Janusa widniał będzie na osiedlu Wyszyńskiego 5. Partnerem wydarzenia jest samorząd województwa lubelskiego w ramach programu „Warto być Polakiem”. Patronat nad uroczystością odsłonięcia muralu objął senator Grzegorz Bierecki, który był także jednym z inicjatorów projektu.

 

Realizacja woli międzyrzeczan

W maju 2023 r. Papież Polak został ogłoszony patronem Międzyrzeca. Uroczystości uświetniające ten fakt rozpoczęły się od sesji rady miasta, na której specjalnymi gośćmi byli biskupi Kazimierz Gurda i Grzegorz Suchodolski. Podjęto podczas niej uchwałę ustanawiającą 18 maja, a więc datę narodzin Karola Wojtyły, corocznym dniem obchodów patrona miasta.

– To realizacja woli mieszkańców Międzyrzeca Podlaskiego, która została zgłoszona w 2022 r. – mówił o decyzji władz miasta zastępca burmistrza Paweł Łysańczuk.

Mszę św. z okazji ustanowienia św. Jana Pawła II opiekunem Międzyrzeca Podlaskiego pod przewodnictwem bp. K. Gurdy celebrowali: bp G. Suchodolski oraz proboszczowie międzyrzeckich parafii. Następnie wierni, w towarzystwie m.in. orkiestry wojskowej z Siedlec, przeszli na plac św. Jana Pawła II. Tam akt zawierzenia miasta odczytał poseł Dariusz Stefaniuk. Uroczystości zwieńczył koncert „Śpiewnik papieski”, a także Apel jasnogórski.

 

„Nie lękajcie się”

– Przygotowanie i odsłonięcie muralu upamiętniającego św. Jana Pawła II ma wymiar ze wszech miar symboliczny. Stanowi ono osobisty wyraz mojej wdzięczności dla mieszkańców Międzyrzeca za przykład, jaki dają oni innym polskim miastom – podkreśla G. Bierecki. – Jest również powieleniem przesłania kierowanego przez Papieża Polaka do całego świata, w tym naszych rodaków. „Nie lękajcie się” – mówił Jan Paweł II 16 października 1978 r. Wówczas ludzkość z niepokojem spoglądała na grożący arsenałem nuklearnym Wschód. Dziś, przypominając tamte słowa mieszkańcom południowego Podlasia i upamiętniając je na muralu, również chcemy zapewnić, że nie zostaną sami – ani w chwilach radości, ani próby – dodaje senator.