Aktualności
Pod znakiem zapytania

Pod znakiem zapytania

Z mapy województwa lubelskiego z końcem sierpnia zniknie dziewięć spośród 15 filii bibliotek pedagogicznych, w tym w Radzyniu Podlaskim (filia BP w Białej Podlaskiej) i Włodawie (filia BP w Chełmie). - Na dziś nie wiemy, co się stanie z naszym olbrzymim i cennym księgozbiorem, nie mamy na ten temat oficjalnych informacji - niepokoi się dyrektor radzyńskiej filii Grażyna Kratiuk.

W województwie lubelskim istnieją Bibioteki Pedagogiczne w Lublinie, Chełmie i Białej Podlaskiej. Decyzję o likwidacji większości filii podjął 30 kwietnia sejmik województwa lubelskiego. Zostało to umotywowane różnymi czynnikami. Jednym z argumentów jest decyzja ministerstwa edukacji o zmianie roli bibliotek pedagogicznych, które mają stać się – wraz z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i placówkami doskonalenia nauczycieli – elementem prowadzonych przez powiaty centrów rozwoju edukacji (CRE). Drugi argument to fakt, że ze zbiorów bibliotek pedagogicznych, których docelowym odbiorcą mieli być nauczyciele i studenci kierunków pedagogicznych, korzytają w szerokim stopniu inni odbiorcy.

Kwestia pieniędzy

Ostatecznie jednak sprawa rozbija się o pieniądze. Województwo lubelskie boryka się z trudnościami finansowymi, szuka oszczędności. Jako organ prowadzący, likwidując 11 filii, zrzuci z siebie spore koszty. Obecnie środki finansowe – w ramach subwencji oświatowej – uzależnione są od liczby uczniów w województwie, a ta z roku na rok systematycznie maleje. W dodatku ich wysokość nie zależy od liczby filii. W 2012 r. wydatki na prowadzenie bibliotek pedagogicznych w województwie lubelskim wyniosły 9,7 mln zł, wysokość subwencji to 7,9 mln zł, czyli województwo lubelskie dołożyło 1,8 mln zł.

Co ze zbiorami?

Pozostaje pytanie, co będzie ze zbiorami filii, które – jak w Radzyniu – gromadzone były przez 60 lat.

– Mamy zbiory obszerne i niezwykle cenne, jakimi nie mogą poszczycić się nawet większe biblioteki. Są specyficzne, bo posiadają charakter naukowy. Jest wśród nich wiele podręczników akademickich, opracowań naukowych, czasopism naukowych i pedagogicznych, mamy także obszerne zbiory multimedialne – wymienia G. Kratiuk. Korzysta z nich wiele osób: uczniów, studentów, nauczycieli, ale nie tylko. – Czasy współczesne wymagają ciągłego dokształcania się, rozwoju. Z naszych zasobów korzysta wielu mieszkańców Radzynia i okolic.

Czy zbiory nadal będą służyły społeczności lokalnej? Są one częścią zasobów Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej. Jej dyrektor Bogusława Musiejuk odpowiada, że dotychczasowa placówka macierzysta ich nie przejmie, gdyż zostało zawarte porozumienie między burmistrzem Radzynia a urzędem marszałkowskim o przejęciu przez miasto. Wiceburmistrz Mirosław Kałuski nie widzi problemów: – Przejmiemy księgozbiór i pracowników – zapewnia. Z ukończeniem adaptacji nowego budynku są jednak kłopoty, nie wiadomo, czy zmieszczą się w nim obszerne zbiory obu bibliotek – Miejskiej Biblioteki Publicznej i filii Biblioteki Pedagogicznej.

Anna Wasak