Diecezja
Źródło: podlasie24
Źródło: podlasie24

Podążajcie drogą wiary i świętości

Troszczcie się o swój rozwój duchowy i o swoją parafię. Włączajcie się we wspólnoty i grupy modlitewne, bo życie wiarą i Bożą łaską rodzi w człowieku pokłady dobra - mówił bp Kazimierz Gurda podczas Sumy odpustowej ku czci św. Marii Magdaleny, zachęcając, by świętowany tego dnia jubileusz 600-lecia przyniósł obfite owoce.

Niedziela 17 lipca zapisze się w historii suchożebrskiej parafii piękną kartą. Tego dnia wspólnota przeżywała 600 lat istnienia parafii. Świętowanie rozpoczęła o 12.00 Eucharystia pod przewodnictwem bp. Kazimierza Gurdy. O wspaniale przygotowane śpiewy zatroszczył się chór parafialny. Na początku Mszy św. proboszcz parafii Suchożebry oraz dziekan dekanatu suchożebrskiego ks. kan. Kazimierz Chełstowski przypomniał, że parafia powstała w 1422 r. za czasów bp. Grzegorza z Buczkowa w granicach diecezji włodzimiersko- łuckiej dekanatu brzeskiego. - Tak wzniosły jubileusz jest okazją do złożenia Panu Bogu dziękczynienia za wszystkie lata działalności parafii. Pomyślmy tylko: 600 lat - ile to pokoleń naszych praojców i matek, którzy w tej, jak i w poprzedniej świątyni gromadzili się na modlitwę, tutaj przeżywali swoje spotkanie z Chrystusem na Eucharystii, w sakramentach świętych - zaznaczył.

Następnie – w imieniu swoim, ks. prałata Zdzisława Domańskiego oraz wikariusza ks. Pawła Tomaszewskiego – przywitał bp. K. Gurdę oraz liczne grono duchownych przybyłych na uroczystości, w tym dyrektora Archiwum Diecezjalnego ks. prałata Bernarda Błońskiego i dyrektora Muzeum Diecezjalnego ks. kan. Roberta Mirończuka, pochodzących z parafii św. Marii Magdaleny: ks. kan. Andrzeja Kosieradzkiego, ks. Karola Klewka, ks. Karola Jakubiaka, ks. Patryka Bombiaka, br. Henryka Jedlińskiego OFM Conv., księży, którzy pracowali w parafii, i proboszczów parafii z dekanatu suchożebrskiego. Ks. K. Chełstowski powitał również siostry zakonne pochodzące z parafii w Suchożebrach: Krystynę Krzewniak, Joannę Sarnowską, Grażynę Dobosz, Agatę Podniesińską, Miriam Jedlińską, Franciszkę Marchelak, Annę Wójcik, Annę Wolińską, Bogumiłę Staręgę, Marię Umięcką, Agnieszkę Kudelską, Weronikę Soszyńską, siostry służki Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej z domu zakonnego w Przygodach, przedstawicieli władz powiatu siedleckiego ze starostą Karolem Tchórzewskim, Witolda Kąkola reprezentującego posła Krzysztofa Tchórzewskiego, przedstawicieli władz gminy Siedlce, Mokobody, Suchożebry, wojewódzkiego konserwatora zabytków z Siedlec Mirosława Starczewskiego, wszystkich gości, a nade wszystko parafian.

 

Wierni na wzór patronki

W homilii pasterz siedleckiego Kościoła zwrócił uwagę na postawę patronki parafii. Maria zwana Magdaleną, ciesząc się wolnością, jaką obdarzył ją Jezus, odwzajemniła się Mu miłością, której nikt i nic nie zdołało zniszczyć; towarzyszyła Jezusowi w Jego wędrówkach po ziemi palestyńskiej, jak też w czasie męki i śmierci. To ona otrzymała łaskę przekazania apostołom prawdy o Jezusie zmartwychwstałym. – Sens życia św. Marii Magdaleny odnajdujemy w byciu świadkiem życia, nadziei, radości w sytuacjach, które naznaczone są śmiercią, grzechem i smutkiem. Ona wszystkie te trudne sytuacje pokonała razem z Jezusem. Możemy powiedzieć, że patronka tego kościoła i parafii była świadkiem wydarzeń, które tworzą historię waszej wspólnoty. Towarzyszyła waszym przodkom, gdy tworzyli parafię i budowali pierwszy kościół, jak też kolejnym pokoleniom parafian w ich radościach i smutkach – podkreślił bp K. Gurda. Mówiąc o czasach odstępstw od wiary katolickiej, jakich na przełomie XVI i XVII w. doświadczyła też parafia suchożebrska, zauważył, że zwyciężyła mądrość przodków dzisiejszych mieszkańców tych terenów, którzy w wierności Jezusowi naśladowali Marię Magdalenę.

 

Potrzebne zaangażowanie

Biskup Kazimierz przypomniał też chlubny czas końca XVII w. – remont kościoła, budowę kaplic, rozwój Bractw św. Józefa i Bractwa Różańcowego, powstanie szkoły i szpitala, nowych budynków parafialnych, zaangażowanie świeckich. – Życie wiarą, Bożą łaską rodzi w człowieku pokłady dobra, daje radość, sprzyja dzieleniu się dobrem z braćmi i współsiostrami. Wiara w Jezusa wyzwala ze stagnacji, otwiera nowe horyzonty do działania. Tak jest w naszym życiu indywidualnym, jak i w życiu parafialnym, wspólnotowym – stwierdził, jako dowód wyliczając aktywność parafian potwierdzoną współcześnie przez 20 kół Żywego Różańca, Koło Przyjaciół KRP, Bractwo Strażników Kościoła, grupę ministrantów, grupę liturgiczną, chór parafialny, koło Caritas. – Potrzebne jest zaangażowanie parafian w życie wspólnoty, potrzebne są wspólnoty modlitewne, stowarzyszenia, bractwa będące znakiem żywotności parafii. Zachęcajmy się wzajemnie do włączenia się w życie parafii, troszczmy się o jej rozwój duchowy, nie rezygnujmy z przynależności do kół różańcowych i innych form zaangażowania – prosił biskup.

 

Nie pytamy „czy”, ale „jak”

– Panu Bogu dziękujemy za wybudowanie tego kościoła w tak trudnych pod względem materialnym czasach i troskę o niego. Kolejne pokolenia parafian tu przyjmowały sakramenty święte, tu się modliły, wzmacniały wiarę, rozwijały duchowo, szły drogą zbawienia, uświęcały. Wy też postaraliście się, by ten kościół odnowić – za to wam dziękuję. Obecne czasy nie należą do łatwych ze względu na doświadczenia związane z epidemią koronawirusa, wojnę na Ukrainie, trudności gospodarcze. Wasi przodkowie nie pytali „czy”, ale „jak” mają o Kościół zadbać, włączyć się w jego życie. My też tak samo czynimy. Nie pytamy, czy mamy się włączyć w życie parafii, w troskę o Kościół, ale stawiamy pytanie, jak mamy się zmobilizować w trwaniu przy Chrystusie i Kościele, jak kontynuować 600-letnią historię parafii pisaną współpracą z Bożą łaską, modlitwą, nawróceniem, duchową walką o świętość – kontynuował bp K. Gurda. Dziękując za księży posługujących w parafii, osoby duchowne z niej się wywodzące, przykład licznych powołań zakonnych, prosił, by nie zabrakło młodych ludzi, którzy będą mieli odwagę, by wstąpić do zakonu czy seminarium. Mówił też o sile przekazu wiary w rodzinach w parafii i życzył, by ta tradycja była kontynuowana. – Polecamy dzisiaj Panu Bogu przez wstawiennictwo św. Marii Magdaleny waszych księży, siostry zakonne, rodziny parafian – niech wszyscy podążają drogą wiary i świętości – zaznaczył.

Uroczystości zakończyła Litania do św. Marii Magdaleny oraz procesja eucharystyczna. Ważnym elementem świętowania był festyn parafialny na przykościelnym placu. Jego organizatorzy również stanęli na wysokości zadania: na parafian czekała moc atrakcji, począwszy od jubileuszowego tortu, po muzyczną ucztę, której apogeum był koncert Arki Noego, i wiele innych punktów programu.


W duchu wdzięczności

Z racji jubileuszu mieszkańcy poszczególnych miejscowości parafii ufundowali dary do kościoła: Chodowa – dekoracje kwiatowe do świątyni, Suchożebr – katafalk, Kopci – trybularz i łódkę liturgiczną, Podnieśna, Kolonii Podnieśno i bloku Podnieśno – mszał, kropidło i lichtarz pod paschał, Bork Siedleckich – ławki, mieszkańcy Przygód – chorągiew z wizerunkiem bł. kard. S. Wyszyńskiego i Matki Bożej Kodeńskiej, Sosny-Kozółki – dar pieniężny na potrzeby kościoła. Rada parafialna, koła Żywego Różańca i Koło Przyjaciół KRP ofiarowały kielich, puszkę do przechowywania Najświętszego Sakramentu oraz ampułki, mieszkańcy wsi Kopcie – kielich z pateną, siostry służki NNMPN z Przygód i siostry pochodzące z parafii – komplety bielizny kielichowej.

 

LI