Diecezja
Źródło: XMCZ
Źródło: XMCZ

Podejmą misję Chrystusa

W uroczystość patronów diecezji siedleckiej św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza bp Zbigniew Kiernikowski, podczas Eucharystii sprawowanej w katedrze, włączył do grona kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu dziesięciu alumnów WSD.

– Prorok Izajasz mówiąc o swoim powołaniu, podkreśla to, co się z nim stało po interwencji Pana Boga: „Ostrym mieczem uczynił me usta, w cieniu swej ręki Mnie ukrył. Uczynił ze mnie strzałę zaostrzoną, utaił mnie w swoim kołczanie”. Jest to wybranie do jakości życia – mówił w homilii biskup. – Bóg może to uczynić, bo zna człowieka i oczekuje od niego odpowiedzi. Przez posługę kapłańską „cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha”. Chrystus powiedział: „Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”. Ci nasi bracia są kandydatami do tego, by podjąć misję Chrystusa w Kościele. Chrystus przebywając na świecie powoływał uczniów i to samo czyni dzisiaj z wami. W odpowiednim czasie Kościół potwierdzi wasze powołanie i ustanowi was prezbiterami. Będziecie współpracownikami biskupów, głosząc słowo Boże i sprawując sakramenty, by wspólnota chrześcijańska była kapłańska. Ci bracia pozwalają się publicznie wystawić na prześwietlanie ich życia, by Kościół mógł orzec, że są gotowi do podjęcia misji kapłańskiej – artykułował pasterz Kościoła siedleckiego.

Gotowi do przyjęcia święceń

Kandydatura do święceń diakonatu i prezbiteratu stanowi ważny etap w drodze do kapłaństwa służebnego. To podniosła chwila, w której alumni piątego roku studiów publicznie deklarują swoją gotowość przyjęcia sakramentu święceń, potwierdzoną przez biskupa oraz seminaryjnych wychowawców, poprzez akt uroczystego przedstawienia ich wspólnocie Kościoła. Podstawą dopuszczenia alumna do grona kandydatów do diakonatu i prezbiteratu jest jego publiczna deklaracja, że pragnie poświęcić swoje życie Bogu i Kościołowi, by wypełnić w przyszłości misję wynikającą z sakramentu święceń. Kościół przyjmując deklarację kleryka, wybiera go, aby mógł się przygotować do przyjęcia święceń. Alumn przed dopuszczeniem do grona kandydatów kieruje do swojego ordynariusza własnoręcznie napisaną i podpisaną prośbę. Wybór, którego dokonuje Kościół, następuje w momencie podjętej na piśmie decyzji, dokonanej przez biskupa. Zakonnicy po złożeniu profesji zakonnej, jeśli dążą do przyjęcia święceń prezbiteratu, nie podlegają obowiązkowi włączenia się do grona kandydatów.

Nowi członkowie bractwa

Uroczystość Apostołów Szymona i Judy Tadeusza to także doroczne święto Bractwa św. Judy Tadeusza. Na zakończenie Eucharystii biskup ogłosił nowych kandydatów na stałych członków bractwa. Są nimi: Maria Gadomska, Ewa Karpińska, Agnieszka Przesmycka, Cezary Tkaczuk i Jan Zdanowski.

Kapituła bractwa została erygowana przez biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego 28 października 2008 r. Jako swój program formacyjny bractwo przyjmuje wskazania Ewangelii i naukę Kościoła, aby kształtować w życiu osobistym, zawodowym i społecznym postawy uczniów Jezusa Chrystusa. Ta istniejąca od pięciu lat katolicka organizacja skupia przedsiębiorców, naukowców, lekarzy i nauczycieli, którzy postawili sobie za cel propagować naukę Kościoła, mobilizować młodych ludzi do pracy nad sobą, promować chrześcijański model rodziny i etyczną przedsiębiorczość.


Kandydaci do święceń diakonatu i prezbiteratu to klerycy piątego roku studiów: Kamil Frączek z parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Radzyniu Podlaskim, Marcin Gnyszka z parafii św. Jana Chrzciciela w Kłoczewie, Robert Jędrych z parafii Zwiastowania NMP w Żelechowie, Sebastian Mućka z parafii Chrystusa Ukrzyżowanego w Szczałbie, Mariusz Nejranowski z parafii św. Józefa w Międzyrzecu Podlaskim, Paweł Pajdosz z parafii św. Jana Chrzciciela w Parczewie, Marcin Prudaczuk z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Żeszczynce, Mateusz Sudewicz z parafii Przemienienia Pańskiego w Malowej Górze, Paweł Tomaszewski z parafii Przemienienia Pańskiego w Wisznicach i Jakub Wyrozębski z parafii św. Józefa w Siedlcach.

ks. Mateusz Czubak