Aktualności
Podsumowali kadencję

Podsumowali kadencję

Zakończyła się dwuletnia kadencja Młodzieżowej Rady Miasta. We wrześniu w trzech szkołach ponadgminazjalnych na terenie Międzyrzeca odbędą się wybory.

Na ostatniej – dziesiątej sesji przewodniczący Piotr Panasiuk podziękował koordynatorce rady Annie Czerwińskiej i pozostałym radnym za współpracę. Wszyscy członkowie MRM otrzymali także pisemne podziękowania od burmistrza Artura Grzyba. To ostatnie spotkanie było okazją do podsumowania działalności rady. Młodzi radni zorganizowali między innymi Mikołajkowy Turniej Piłkarski i zadbali o porządek przy grobach zasłużonych ojczyźnie oraz grobach nauczycieli na międzyrzeckim cmentarzu. Chcąc dołączyć do drużyny darczyńców „Szlachetnej Paczki, we współpracy z samorządami uczniowskimi, zorganizowali kiermasz ciast i sałatek. Za zarobione pieniądze zakupili: zestaw garnków, buty, ubrania i koc dla jednej z potrzebujących rodzin. Delegacje MRM uczestniczyły we wszystkich miejskich uroczystościach patriotycznych. Młodzi radni odwiedzili także dzieci w szpitalu z okazji mikołajek. Tytułem „Zasłużony dla Młodzieżowej Rady Miasta” docenili działalność charytatywną siostry Tomaszy ze Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej.

BZ