Aktualności
Podsumowali kampanię

Podsumowali kampanię

„Przyjaźń powinna być jak węzeł. Taki, który trudno rozwiązać”- te słowa już po raz kolejny towarzyszyły harcerzom z I szczepu „Infinity”, którzy podsumowali kampanię „Bohater”.

Miała ona na celu przyznanie szczepowi imię druha Mieczysława Stagrowskiego – przyjaciela młodzieży, wychowawcy, harcerza oraz popularyzatora turystyki.

W tym ważnym wydarzeniu uczestniczyli harcerze należący do szczepu z Radzynia oraz gminy Borki, a także zaproszeni goście: druhny i druhowie z Łukowa, Międzyrzeca, Białej Podlaskiej oraz Janowa Podlaskiego. Przybyli również harcerze szczepu „Węzeł”, którego komendantem był druh M. Stagrowski. Udział wzięły także lokalne władze, dyrektorzy szkół oraz Ewa Stagrowska – córka druha Mieczysława.

Uroczystość podzielono na trzy części: wspomnienie postaci druha Stagrowskiego na cmentarzu parafialnym, Mszę św. w kościele pw. Świętej Trójcy, którą sprawował ks. Jakub Charczuk, oraz uroczysty apel i ognisko na placu koło I LO, podczas którego pojawiło się wiele wspomnień, opowieści z dawnych lat oraz planów na przyszłość. Spotkanie zakończyło się wspólnym odśpiewaniem „Bratniego słowa” oraz puszczeniem symbolicznej „iskierki przyjaźni” jako znaku braterstwa wszystkich harcerzy i gości.

KN