Region
Źródło: GU
Źródło: GU

Podsumowania i wnioski

„10 lat ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” - pod takim hasłem 20 września odbyła się konferencja, na którą zaprosił siedlecki RO EFS, LGD Równiny Wołomińskiej oraz członkowie Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Spotkanie zorganizowane w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych było okazją do podsumowania współpracy administracji z organizacjami pozarządowymi w województwie mazowieckim oraz sformułowania wniosków, które elementy wymagają jeszcze dopracowania. Do miasta zjechali więc przedstawiciele samorządów lokalnych i organizacji społecznych z całego województwa. Wszystko po to, by świętować jubileusz dziesięciu lat od uchwalenia ważnej dla nich ustawy…

Współpraca daje efekty

– Istotnym obszarem naszych rozważań był wpływ partnerstw publiczno-społecznych na wykorzystanie środków Unii Europejskiej w obecnej i przyszłej perspektywie finansowania – tłumaczy Hubert Pasiak, kierownik Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Siedlcach. – Konferencja była dobrą okazją do podsumowania współpracy oraz porozmawiania o ustawie, która przez społeczników nazywana jest „konstytucją organizacji” – dodaje kierownik.

O współdziałaniu na poziomie: samorząd województwa – organizacje pozarządowe, mówiła Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego. W swoim wystąpieniu dziękowała organizacjom za ich codzienne zaangażowanie, gratulowała pasji i, mimo trudnej sytuacji finansowej województwa, obiecywała wsparcie. Jan Karpowicz, przedstawiciel ministerstwa pracy, opowiedział o doświadczeniach wdrażania ustawy na poziomie krajowym oraz przybliżył plany ministerstwa dotyczące kolejnej nowelizacji tego aktu prawnego. Na zakończenie pierwszej części konferencji, prezentację na temat środków unijnych wygłosił H. Pasiak. Przedstawiał argumenty, które potwierdziły, że trwała i partnerska współpraca administracji publicznej i organizacji pozarządowych jest koniecznością, aby dobrze wykorzystać środki unijne w latach 2014-2020.

Dyskusja i zrozumienie

Organizatorzy przedsięwzięcia wyrażali przekonanie, że wspólna dyskusja, która wywiąże się na spotkaniu, przyczyni się do lepszego rozumienia nawzajem samorządów i organizacji społecznych. Konsekwencją tych działań ma być bardziej efektywne i trwałe partnerskie współdziałanie administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi na obszarze województwa mazowieckiego.

Zorganizowany w drugiej części konferencji panel dyskusyjny był zatem doskonałą okazją do wyrażenia opinii, wymiany doświadczeń i szukania porozumienia. W pięciu salach odbywały się równolegle dyskusje, m.in. na temat środków unijnych w nowej perspektywie finansowania oraz różnych form współpracy samorządów i organizacji pozarządowych.

GU