Diecezja
Źródło: xaa
Źródło: xaa

Podwójny wymiar świętowania

Nawet ulewny deszcz nie zniechęcił wiernych z całej diecezji do udziału w obchodach 10 rocznicy wizyty apostolskiej Jana Pawła II, połączonych z peregrynacją znaków Światowych Dni Młodzieży. Dopełnieniem wydarzeń, które zgromadziły na siedleckich błoniach tysiące diecezjan, była sprawowana następnego dnia w kościołach całej diecezji Eucharystia i procesja z racji uroczystości Bożego Ciała. W Siedlcach przewodniczył jej bp Zbigniew Kiernikowski.

Siedleckie uroczystości rozpoczęły się od spotkania z Chrystusem w Eucharystii. 10 czerwca, punktualnie o 12.00, w uroczystej procesji wniesiono do katedry znaki Światowych Dni Młodzieży: Krzyż i Ikonę Matki Bożej Salus Populi Romani. Mszy św. przewodniczył bp Henryk Tomasik. W homilii hierarcha przypomniał historię symboli ŚDM. Zaznaczył że Krzyż dla wielu ludzi jest znakiem, który otrzeźwia i umacnia. – Przy nim chcemy prosić Chrystusa o pomoc, aby to, co w życiu trudne, zbliżało do Boga, tajemnicy zbawienia, głębokiej i mocnej wiary – mówił. Skupiając się na Ikonie Matki Bożej, zaznaczył, że przypomina ona wydarzenie z Kalwarii. – Maryja przewodzi nam na drodze wiary. Uczymy się od Niej dziękczynienia, daru serca i wierności – tłumaczył.

W uroczystej Mszy św. uczestniczyli przedstawiciele młodzieży oraz władze Siedlec z prezydentem Wojciechem Kudelskim na czele.

Święto trwa bez końca

Po Mszy św. przez kilka godzin trwała adoracja znaków Światowych Dni Młodzieży. Przy Krzyżu i Ikonie czuwali młodzi z różnych parafii diecezji siedleckiej. Punktualnie o 16.00 rozpoczęło się czuwanie pod przewodnictwem bpa Zbigniewa Kiernikowskiego. Następnie ulicami Siedlec, z katedry na błonia – do miejsca, gdzie przed 10 laty odprawił Mszę św. Jan Paweł II, przeszła procesja z Krzyżem ŚDM. W jej trakcie odbyła się proklamacja Krzyża.

Pierwszą stację zaplanowano przy ul. Bpa Świrskiego. Uczestnicy procesji – mieszkańcy miasta oraz przedstawiciele diecezji – modlili się w intencji pracowników samorządowych, sądownictwa i całej władzy ustawodawczej. Krzyż ŚDM na ramiona wzięli przedstawiciele samorządowców.

Druga stacja miała miejsce przy rektoracie Akademii Podlaskiej na ul. Konarskiego, gdzie proszono w intencji całego środowiska akademickiego i szkolnego. Krzyż od samorządowców przejęli rektorzy siedleckich uczelni oraz ich studenci.

W czasie trzeciej stacji, przy siedzibie Komendy Miejskiej Policji na ul. Prusa, zebrani modlili się za wszystkie służby mundurowe. Krzyż ponieśli dalej policjanci, strażnicy miejscy i strażacy.

Czwartą stację zaplanowano przy Szpitalu Wojewódzkim. W czasie postoju polecano w modlitwie chorych i pracowników służby zdrowia.

Tuż przed wejściem na plac celebry, w trakcie piątej stacji, wierni modlili się o powołania kapłańskie i zakonne, a także za samych powołanych.

Eucharystia na błoniach

Mszy św. na siedleckich błoniach przewodniczył – nieobecny podczas Eucharystii 10 lat temu – prymas Józef Glemp. Poprzedziła ją animowana ze sceny modlitwa za miasto prowadzona przez Akademicką Grupę Ewangelizacyjną. Obok ołtarza papieskiego ustawiono przyniesione w procesji znaki ŚDM. Punktualnie o 19.00 w strugach deszczu rozpoczęła się Eucharystia.

W wygłoszonej homilii prymas Polski mówił m.in.: o potrzebie szacunku i miłości w rodzinie. Wcześniej jednak nawiązał do wydarzeń sprzed 10 lat. Przypomniał znaczące słowa, które padły wówczas z ust Papieża: „Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam?”. Kardynał zwrócił uwagę na symboliczny ołtarz z kłosami zboża i zaznaczył, że dziś przyszliśmy tutaj nie tylko po to, aby wspominać tamte chwile, ale także, aby ocenić wzrost ziarna, które wówczas Ojciec Święty rzucał na rozpalone i pełne otwartości serca wierzących. – Czy te słowa dokonały wzrostu pośród nas? Co osiągnęliśmy poprzez pouczenie i przez obecność Papieża w naszym biskupim mieście? – pytał.

Prymas mówił też o Krzyżu ŚDM, który daje odwagę w zdobywaniu i tworzeniu lepszego świata. – Ile on objechał krajów, ile kontynentów, na ilu tysiącach ramion młodych i starszych, zwykłych oraz odpowiedzialnych za społeczeństwo ludzi był niesiony. Dotykano rękami i brano na ramiona Krzyż, który nieraz bywa odrzucany. Bywa przyjmowany przez tych, którzy rozumieją znaczenie cierpienia, odwagi i męstwa – nauczał.

Bp Kiernikowski podziękował prymasowi Józefowi Glempowi za przewodniczenie uroczystości i zebranym za udział w niej. Nawiązał także do krzyża. Wspominając życie i męczeństwo bł. Wincentego Lewoniuka i 12 Towarzyszy, przypomniał, że przez nich zajaśniała tajemnica zwycięstwa Chrystusowego krzyża. – W świetle i mocy tego krzyża dokonuje się zmiana relacji do wszystkiego, co stanowi tworzenie życia wspólnotowego. Krzyż Jezusa Chrystusa uzdalnia człowieka do wytrawiana w tych relacjach. Obyśmy w naszym życiu umieli trwać w blasku Chrystusowego krzyża w trudnościach, jakie są na naszej drodze, i mogli być otoczeni promieniami słońca, które nie zna zachodu – mówił biskup.

Po Mszy św. Krzyż ŚDM został przekazany delegacji archidiecezji lubelskiej.

Święto młodych

Na zakończenie uroczystości odbył się koncert muzyki chrześcijańskiej. W święcie młodych wzięły udział zespoły jasno i konkretnie głoszące Bożą chwałę. Gospel Joy porwał żywiołowymi piosenkami zaczerpniętymi z kultury czarnoskórych chrześcijan. Radosne świętowanie Pokolenia JPII dopełnił Maleo Reggae Rockers.

Marcin Mazurek