Region
Źródło: WAJ
Źródło: WAJ

Podziękowanie za chleb

Po raz pierwszy od lat - 23 sierpnia w Parysowie odbyły się gminne dożynki. Uroczystość dziękczynienia Bogu za tegoroczne plony zorganizował komisarz rządowy wraz z sołtysami i przedstawicielami społeczności gminnej.

Dożynki to także próba jednoczenia mieszkańców poprzez dostrzeganie potrzeb drugiego człowieka

– To czas dziękczynienia Panu Bogu za plony ziemi, za ciężką pracę rolnika. To tajemnica chleba w życiu człowieka. Chleb to serce, miłość, zgoda, jedność, zrozumienie. On nas jednoczy, uczy widzenia potrzeb drugiego człowieka. Niech tajemnica chleba, tajemnica miłości owocuje wśród nas, a Bogu niech będą dzięki za dary i łaski, jakie od Niego, Gospodarza świata, otrzymujemy – mówił ks. kan. Włodzimierz Tendorf, proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Parysowie:

Dożynki zgromadziły na miejscowym rynku rzesze mieszkańców gminy, którzy podziwiali wspaniałe wieńce dożynkowe wykonane przez wszystkie sołectwa i dzielili się chlebem z gospodarzami terenu: starostą Grzegorzem Woźniakiem, proboszczem parafii, komisarzem Mirosławem Łukowskim oraz starostami dożynek: Agnieszką Piłką i Krzysztofem Borkowskim.

Mówiąc o potrzebie organizowania uroczystości wieńczących żniwa, starosta zaznaczył, iż nie musi być to impreza wystawna z gwiazdami z list przebojów. Najważniejsze, że ludzie chcą angażować się i w zgodzie uczestniczyć w podsumowaniu swojej ciężkiej pracy. – Zarówno powiat garwoliński, jak i gmina Parysów są terenami rolniczymi. Nie chodzi o pokazywanie czegoś nadzwyczajnego, ale zbilansowanie tego, nad czym na roli pracuje się przez wiele miesięcy – podkreślił G. Woźniak.

Gośćmi święta plonów w Parysowie byli m.in. posłanka Stanisława Prządka, wicestarosta Marek Chciałowski, burmistrz Pilawy Albina Łubian, wójt Borowia Wiesław Gąska, kierownik Placówki KRUS w Garwolinie Teresa Orowiecka, prezes Banku Spółdzielczego w Garwolinie Roman Odalski oraz radni powiatowi z tego terenu.

W części artystycznej wystąpili rodzimi artyści, zespół „Smokin’Gun” i „Sami Swoi”. Klub Motocyklowy TUR z Garwolina zaprezentował zabytkowe maszyny, niezapomnianych wrażeń dostarczyła też Agencja Artystyczna z Lublina.

Waldemar Jaroń