Diecezja
Źródło: XMCZ
Źródło: XMCZ

Podziękowanie za plon obfity

W niedzielę, 8 września, w sanktuarium maryjnym w Woli Gułowskiej rolnicy z diecezji siedleckiej dziękowali Bogu za tegoroczne zbiory. Zgromadzonych pielgrzymów i delegacje parafialne powitał przeor klasztoru o. Mieczysław Jankowski.

Bezpośrednio przed Eucharystią przy ołtarzu polowym ustawiła się procesja pięknych wieńców dożynkowych. Prezentacji wykonawców dokonał ks. kan. Jan Romaniuk, diecezjalny duszpasterz rolników. W symbolice tegorocznych wieńców dominowały motywy eucharystyczne, biblijne i patriotyczne. Widoczne były również nawiązanie do Roku Wiary, pracy na roli oraz szczególna cześć do Matki Bożej wyrażona w obrazach Maryi czczonych w Polsce i diecezji siedleckiej.

Dziękczynnej Eucharystii za tegoroczne plony przewodniczył bp Zbigniew Kiernikowski. Wraz z księdzem biskupem Mszę św. koncelebrowali: ks. kan. Janusz Grodek, dziekan dekanatu adamowskiego, ks. Jan Babik – kanclerz Kurii Diecezjalnej Siedleckiej i ks. Grzegorz Suwała.

– Diecezjalne dożynki, czas dziękczynienia Bogu za tegoroczne plony staje się okazją do tego, by zastanowić się nad ludzkim trudem i pracą – mówił w homilii bp Z. Kiernikowski. – Święcimy też dzisiaj ziarno z myślą o tym, że trzeba je wrzucić w ziemię i cierpliwie czekać, aż przyniesie nowy plon. Dziękujemy świadkom trudu rolniczej pracy i prosimy o mądrość serca dla każdego z nas. „Któż z ludzi pozna zamysł Pana?” Mimo zdobywania wiedzy, rozwoju techniki człowiek nie zawsze potrafi korzystać z dóbr tej ziemi, bo jest egoistyczny, zazdrosny i nie umie służyć. Ma zakusy panowania, absolutyzmu i przez to wpada w niewolę samego siebie – kontynuował ksiądz biskup. – Dzisiejsze święto jest okazją do pytania siebie, czy chcemy mieć mądrość serca. Jak wiele zdobyczy ludzkiego umysłu i rąk służy destrukcji oraz poniżaniu człowieka. Wiemy, jak wygląda sytuacja na Bliskim Wschodzie. Dlatego papież Franciszek odważnie wzywa nas, byśmy pokornie pościli i trwali na modlitwie. Jeśli będą mądrzy ludzie oświeceni mądrością Bożą, na świecie nie będzie tyle kłótni, wojen i rozbitych małżeństw. Mądrość Boża objawiła się w ciele Jezusa Chrystusa, który zgodził się na ukrzyżowanie. Przez swoją mękę i śmierć na krzyżu Jezus pokazał, że Bóg jest wierny. Jesteśmy tutaj z naręczami owoców i plonami zbóż, by odkrywać, że Pan Bóg ma większy plan od naszego. Papież Franciszek przypomina nam w encyklice „Lumen fidei”, że wiara rodzi się ze słuchania słowa Chrystusa. Człowiek, który słucha Boga, będzie mógł uznać, że może być inaczej, niż on chce. Tej mądrości wszyscy potrzebujemy. Współczesny świat zwodzi nas przez różnego rodzaju bożki, które oferują nam łatwe szczęście. Idąc za tymi bożkami, dajemy się zwodzić. Tylko Bóg nas nie zwodzi, bo obwieszcza nam prawdę, że jesteśmy śmiertelni i potrzebujemy Jego pomocy. Człowiek, który poznał mądrość krzyża, nie da się tak łatwo zwieść. Przez chrzest zostaliśmy zanurzeni w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Niech Maryja, Stolica Mądrości, która wydała na świat Jezusa, Syna Bożego, pomaga nam rozwijać owoc Bożej mądrości, byśmy mogli żyć jako dzieci Boże i dzieci Matki – nauczał pasterz Kościoła siedleckiego.

Oprawę liturgiczną Mszy św. przygotowali parafianie z Kąkolewnicy oraz klerycy WSD. Śpiewy podczas liturgii wykonał chór z parafii Trójcy Świętej w Łosicach. Starostami tegorocznych dożynek byli Hanna i Mariusz Kanatkowie z Kąkolewnicy.

Po zakończonej Eucharystii na placu przed sanktuarium przeszła procesja eucharystyczna. Diecezjalne dziękczynienie za plony zakończyło poświęcenie ziarna siewnego i wieńców dożynkowych.

ks. Mateusz Czubak