Aktualności
Podziękuj za szczęśliwą podróż

Podziękuj za szczęśliwą podróż

W dniach 18-25 lipca obchodzić będziemy Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa połączony z misyjną akcją „św. Krzysztof - 1 grosz za 1 kilometr szczęśliwej jazdy na środki transportu dla misjonarzy”.

Tegoroczne, już 22 obchody akcji organizowanej przez misyjne stowarzyszenie MIVA Polska przebiegać będą pod hasłem „W drogę do Źródła Życia”. – W tym czasie za wstawiennictwem św. Krzysztofa – patrona kierowców i podróżnych – będziemy się modlić za wszystkich użytkowników drogi o bezpieczne podróże. Ważnym punktem obchodów jest błogosławieństwo kierowców i ich pojazdów, aby zawsze używali ich mądrze i odpowiedzialnie. Do wszystkich użytkowników pojazdów kierowany jest również apel o udział w „Akcji św. Krzysztof” – podkreśla ks. Jerzy Kraśnicki, dyrektor MIVA Polska.

– Myśl przewodnia tegorocznych obchodów odnosi się przede wszystkim do eucharystycznego źródła, do którego sam Chrystus nas zaprasza, abyśmy z Nim zasiedli przy stole wieczerzy Pańskiej i spożywali chleb życia – podkreśla w komunikacie bp Jerzy Mazur SVD. – Podczas pandemii dostęp do tego źródła został mocno ograniczony. Wierzący w znacznym stopniu zostali odcięci od tego życiodajnego źródła, które jest zarazem centrum życia wspólnot chrześcijańskich. W wielu zakątkach świata, gdzie pracują polscy misjonarze i misjonarki, ta sytuacja trwa nadal i jest wyzwaniem i trudnym doświadczeniem – kontynuuje przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.

Jak zauważa ks. J. Kraśnicki, dla misjonarzy pandemia stała się czasem wielkiej próby. Pozostali oni jednak na swoich placówkach wśród wiernych, dzieląc z nimi ich dole i niedole, towarzysząc swoją obecnością i modlitwą, a także pomocą. – Pokonując różne przeszkody i ograniczenia, docierają do ludzi, by karmić ich Eucharystią, umacniać dobrym słowem, dodawać otuchy i nadziei, dostarczać żywność i leki. Odwiedzają chorych, samotnych i starszych, dowożą chorych do szpitali czy ośrodków zdrowia. Tę posługę umożliwiają misjonarzom dostępne w ich placówkach środki transportu. Każdy pojazd w ich rękach: samochód czy motocykl, rower czy łódź motorowa, ciągnik albo też i zwierzęta pociągowe, zdobyty dzięki akcji „1 grosz za 1 kilometr” jest bardzo ważny i cenny. W czasie pandemii jeszcze bardziej! – przekonuje dyrektor MIVA Polska.

Więcej w bieżącym wydaniu ECHA.

Iwona Zduniak-Urban