Aktualności
Podzielili środki

Podzielili środki

„Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” - to nazwa projektu, którego celem jest poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego.

Aby to osiągnąć, konieczna jest przebudowa dróg powiatowych usprawniających m.in. komunikacyjny dostęp do regionalnych centrów rozwoju. W ramach realizowanego przez 20 powiatów ziemskich przedsięwzięcia zmodernizowanych zostanie ponad 220 km dróg. Warte blisko 191 mln zł inwestycje zostaną dofinansowane kwotą 120 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W powiecie bialskim przebudowane zostaną dwa odcinki dróg: Garbów – Rokitno oraz Zalesie – Piszczac. 19 czerwca w starostwie powiatowym w Białej Podlaskiej odbyło się spotkanie, w trakcie którego omówiono m.in. propozycję podziału środków potrzebnych na realizację projektów. Remont pierwszego – liczącego blisko 14 km – odcinka ma kosztować prawie 14,7 mln zł, zaś przybliżona wartość modernizacji drugiej z dróg to ok. 11 mln zł. Dofinansowanie na realizację każdej z inwestycji wynosi nieco ponad 50%. Pozostałą sumę wyłożą ze swoich budżetów gminy: Biała Podlaska, Zalesie, Rokitno i Piszczac oraz powiat bialski. Realizację projektów zaplanowano na lata 2018-2020. 

MLS